Muzeyin nəşrləri
“Azərbaycanın müdafiə silahları” kataloqu işıq üzü görmüşdür. Bakı, 2012, 80 s.
“Azərbaycanın müdafiə silahları” kataloqu işıq üzü görmüşdür. Bakı, 2012, 80 s.

Kataloqda müxtəlif növ qalxan, dəbilqə, cahar-ayna, zireh, qolçaq, ayaqlıq kimi müdafiə silahlarından məlumat verilir. Hər silah nümunəsinin inventar nömrəsi, düzəldilmə materialı, dövrü göstərilir. Silahların yüksə keyfiyyətli fotoşəkilləri onların bədii tərtibatını xırdalıqlarına qədər öyrənməyə imkan verir.

Kitab haqqında
Adı:
“Azərbaycanın müdafiə silahları” kataloqu işıq üzü görmüşdür. Bakı, 2012, 80 s.
Müəllif(lər):
redaktoru akademik N.Vəlixanlı, kataloqun müəllifi t.ü.f.d. S.Vahabova