az
en
Bu gün: 04 Iyul 2020
“Maddi mədəniyyət abidələrinin bərpası, konservasiyası və mühafizəsi problemləri” Beynəlxalq elmi konfransı Bakı, 28-31 oktyabr 2013-cü il

       Tezislərin tərtibatına dair tələblər:

 1. Tezislərin əvvəlində müəllifin soyadı, adı, elmi dərəcəsi (əgər varsa), iş yeri və vəzifəsi (əgər varsa), əlaqə telefonları, elektron poçtunun ünvanı göstərilməlidir.
 2. Tezislər Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində təqdim oluna bilər.
 3. Mətnin həcmi – 1 səhifəyədək.
 4. Şrift – Times New Roman, 14, sətirlərarası interval – 1.

       Məruzələrin tərtibatına dair tələblər:

 1. Məruzənin əvvəlində müəllifin soyadı, adı, elmi dərəcəsi (əgər varsa), iş yeri və vəzifəsi (əgər varsa), əlaqə telefonları, elektron poçtunun ünvanı göstərilməlidir.
 2. Məruzələr ciddi redaktə olunduqdan sonra Təşkilat komitəsinə göndərilməlidir.
 3. Məruzələr Azərbaycan, türk, ingilis və rus dillərində təqdim oluna bilər.

Məruzələrin mətninin tərtibatına dair tələblər:

 1. Mətnin həcmi – 10 səhifəyədək.
 2. Şrift – Times New Roman, 14, sətirlərarası interval – 1,5.
 3. İstinadlar – hər səhifənin sonunda. Şrift – Times New Roman, 12, sətirlərarası interval – 1.
 4. Müəllifin adı və soyadı, məruzənin adı kursivlə (İtalic) göstərilməlidir.

     Təşkilat komitəsi məruzələrin seçilməsi, mətndə düzəlişlərin edilməsi (ümumi məzmununu dəyişmədən), məruzələrin geri qaytarılması hüququnu özündə saxlayır.

     Təşkilat komitəsinin koordinatları:

Azərbaycan Respublikası, Bakı, 1005, H.Z.Tağıyev küçəsi, 4, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi.

Telefon: (99412) 4986714   (99412) 5981739         Faks: (99412) 5985211

Elektron poçt: aztarmuzey@azhistorymuseum.az

Veb-sayt: www.azhistorymuseum.az

 

Elanlar