az
en
Bu gün: 09 Avqust 2020
Azərbaycanda muzey işinin tarixindən

Aytən  Baxşıyeva.  Bakı, “Elm”, 2005, 152 səh.  (rus dilində)

Kitab Vətən tarixşünaslığında az öyrənilmiş sahələrdən biri, Azərbaycan mədəniyyət tarixinin ayrılmaz hissəsi olan muzey quruculuğuna həsr edilmişdir. Tədqiqat işində zəngin tarixi materiallardan, o cümlədən Azərbaycan Respblikasının Dövlət Arxivində, Milli Elmlər Akademiyasının arxivində, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında saxlanılan materiallardan istifadə edilmişdir.

Elanlar