az
en
Bu gün: 09 Avqust 2020
Naxçıvan-Ərəblərdən Monqollaradək (VII-XII əsr)

Nailə Vəlixanlı. Bakı,  2005, 151 səh.

Kitabda Naxçıvanın Ərəb Xilafəti (VII-XII əsr), Azərbaycan feodal dövlətləri  (IX əsrin II yarısı-XI əsr), Naxçıvan-Azərbaycan Atabəyləri dövləti dövrlərindəki (XII-XIII əsrin I rübü ) siyasi və mədəni  durumu hərtərəfli əks etdirilmişdir.

Elanlar