az
en
Bu gün: 04 Iyul 2020
Almaniyanın Milli Kitabxanası tərəfindən tarix üzrə fəlsəfə doktoru Pərvin Gözəlovun “Знамёна азербайджанских ханств как источник в изучении истории государственности” monoqrafiyası nəşr olunmuşdur

Pərvin Gözəlovun monoqrafiyası Azərbaycan tarixşunaslığının öyrənilməmiş aspektlərinə həsr edilmişdir. XVIII-ci əsrdə azərbaycanın dövlətçilik tarixində yeni mərhələ başlamış, obyektiv tarixi proses nəticəsində, dövlətçilik atributlarına o cümlədən, bayrağa malik olmuş, beynəlxalq hüquq subyektləri kimi xanlıqlar siyasi meydana gəlmış. Dövlətçiliyin formalaşma dövründə - hakimiyyətin və dövlətçiliyin zahiri tərtibatına xüsusi əhəmiyyət verilirdi. Müəllif geniş materialları cəlb edərək, bayraqların əhəmiyyətlərini, istifadə ənənələrini və tərtibatını qədim dövürdən bu günə kimi tədqiq edib. Monoqrafiyada azərbaycanda dövlətçilik ənənələri ilə yanaşı, azərbaycan heraldikası tədqiq olunub, tarixi mənbələrdə rast gələn bayraqların tarixi terminlərinin dərin tədqiqatının nəticələri izah edilir. Kitabın hazırlanmasında, bayraqlara aid nadir illyustrasiyalardan və yazılı mənbələrdən  istifadə edilib.  

Elanlar