az
en
Bu gün: 27 Yanvar 2021
Baş örtüyü ücun – broşka

Baş örtüyü ücun – broşka

 

Bakı, XIX əsr.axırı – XX əsr.əvvəli

Material- qızıl, firuzə, mirvari, rəngli şüşə

Texnika – filigran,zern

Milli Azərbaycan Tarix Museyi, Xüsusi fond

Azərbaycanda baş örtükləri hər zaman müxtəlif bəzəklərlə bəzədilir. Baş ürtüyi ücün özünə məxsus bəzək növö broş idi. Azərbaycanda baş örtüyünün sancaq və ya broşla bəzəmə ənənəsi qədim dövrlərdən məlumdur. Arxeologlar qadın məzarlarında böyük miqdarda belə bəzəklər üzə çıxarmışdılar. Miniatürlərin təstiq etdiyi kimi bu ənənə orta əsrlərdə öz davamını tapmışdır. Bu dövrdə adətən baş örtüyü broş ayrıca bəzək və ya lələyi tutan alət rolunu oynayırdı. XIX – XX əsrin əvələrində baş örtüyünə broş əlavə etmək ənənəsi geniş yayılmışdır. Bu dövrdə zadəqan xanımlar qaz və ipər örtüklərin üzərində daş -qaşlı bəzəklər taxırdılar. MATM kolleksiyasında baş örtüyü broşların müxtəlif növləri qorunub saxlanmaqdadır, onların arasında “kəpənək” formasında olan broş maraq doğurur, ənənəvi olaraq kəpənək asma elementlərlə və aypara ulduzla bəzədilir. İncə və istehsal üsulu daş- qaş və mirvari ilə bərabər maraqlı kompozisiya yaradıb.

 

Брошь для головного убора

 

Баку, кон. XIX - нач. XX вв.

Материал - золото, бирюза, жемчуг, цветное стекло

Техника – филигрань, зернь

Национальный Музей истории Азербайджана, Специальный фонд

Ни один головной убор азербайджанки не обходился  без разнообразных украшений. Оригинальным украшением головного убора была брошь головного убора. Обычай ношения булавки или  броши на головном уборе в Азербайджане был известен издревле, такие украшения в большом количестве находят археологи в женских погребениях. Как показывают миниатюры, свое дальнейшее продолжение обычай получил в средние века. Обычно в этот период брошь головного убора играла роль отдельного украшения или, зачастую, держателя пышного пера. В конце XIX- нач. XX вв. обычай ношения броши головного украшения также был широко распространен. В эту эпоху усыпанные камнями украшения знатные женщины  прикалывали поверх газового или шелкового покрывала. В коллекции НМИА хранятся разнообразные формы головных брошей, среди которых интерес представляет брошь в виде бабочки. Традиционно, «бабочка» украшена подвесными элементами, а также полумесяцем со звездой. Тончайшая филигранная работа в сочетании в камнями и жемчугом создает интересную композицию.Elanlar