az
en
Bu gün: 18 Sentyabr 2019
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2009

Bakı, “Elm”,2009, 330  səh.  Elmi məqalələr toplusu

Muzeyin elmi məqalələr topluları Akademik Nailə Vəlixanlının redaktorluğu ilə nəşr olunmuşdur. Muzey əməkdaşlarının illik elmi fəaliyyətinin yekunu olan bu topluların əsasını Muzeyin fondlarında saxlanılan ən maraqlı kolleksiya və sənədlərin elmi təhlili təşkil edir.

Elanlar