az
en
Bu gün: 25 Fevral 2020
Azərbaycanın Elm və Mədəniyyət xadimləri. Cəmil Quliyev. Biblioqrafiya

Bakı,“Elm”, 1999, 90 səh. ( Azərbaycan, rus dillərində)

Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi üzvü, Respublika Dövlət Mükafatı laureatı, Azərbaycanın əməkdar elm xadimi, tarix elmləri doktoru, professor Cəmil Bahadur oğlu Quliyevin elmi əsərlərinin biblioqrafik göstəricisi alimin 1953-1999-ci illərdə Azərbaycan və rus dillərində həşr edilmiş monoqrafiya, kitab, kitabça, dövlət mətbuatında və ayrı-ayrı məcmuələrdə cap olunmuş məqalələri xronoloji qaydada qruplaşdırılmış, illər daxilində əlifba sırası ilə verilmişdir.

Elanlar