az
en
Bu gün: 20 Sentyabr 2020
Bakı nefti Sovet Rusiyasının siyasətində (1917-1922-ci illər)

Fərhad Cabbarov.  Bakı, CBS Production, 2009, 260 səh. (rus dilində)

Monoqrafiya Bakı neftinin Sovet Rusiyasının siyasətindəki roluna həsr olunub. Tədqiqatın əsas məqsədi 1917-1922-ci illərdə RSFSR-in siyasətində Bakı neftinin rolunu və bütövlükdə, beynəlxalq münasibətlərdə neft amilinin əhəmiyyəti kompleks şəkildə tədqiq etməkdir.

 

Elanlar