az
en
Bu gün: 25 Fevral 2020
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi. Bələdçi

Bakı, 2010, 20 səh. (Azərbayca və  ingilis dillərində). Akademik Nailə Vəlixanlının elmi redaktorluğu ilə

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşları tərəfindən Muzeyin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlının ümumi redaktəsi ilə hazırlanmış “Bələdçi” oxucuları Muzey və onun fondlarının qısa tarixi ilə tanış edir. Bələdçi vasitəsilə  Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ev muzeyi, kitabxana və fondlarda saxlanılan materiallardan nümunələrlə tanış ola bilərsiniz.

Elanlar