az
en
Bu gün: 25 Fevral 2020
Biz birlikdə qalib gəldik!

Faşizm üzərində Qələbənin  65 illiyinə həsr olunmuş məqalələr toplusu. Elmi redaktor  Akademik Nailə Vəlixanlı.Bakı, 2010, 262 səh. (Azərbaycan, rus dillərində)

2010–cu ildə bəşəriyyət tarixi üçün çox əhəmiyyətli olan bir hadisə - faşizm üzərində Qələbənin 65 illiyi qeyd olunur. Təqdim olunan bu topluyu Muzeyin elmi əməkdaşlarının Vətən tarixinin bu mühüm dövrünə həsr olunmuş məqalələri daxil edilmişdir.

Elanlar