az
en
Bu gün: 27 Yanvar 2021
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan Azərbaycan dövlətçilik rəmzləri

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin silah kolleksiyasında daha bir dövlətçilik rəmzi Ziyad oğlu Qacar nəslindən olan Gəncə xanı Cavad xanın buncuğu saxlanılır. Buncuq general P.D.Sisianovun başçılıq etdiyi rus qoşunları tərəfindən 3 yanvar 1804- cü ildə döyüşdən sonra alınmışdır. Cavad xanın buncuğu at quyruqlu taxtadan, başlıq və tük qələmli qotazdan ibarətdir. Taxta 3 ədəd bir-birinə geydirilən taxta konuslardan ibarətdir. Ümumi uzunluğu – 170 sm.-dir. Buncuq və ya tuğ hakimlik səlahiyyətini təsdiq edən reqaliyalardan hesab olunurdu. 


 

Elanlar