az
en
Bu gün: 28 Yanvar 2021
Muzeyin yeni nəşri - “Azərbaycan Tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu” IV Respublika Elmi Konfransının materiallar toplusu


Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi tərəfindən “Azərbaycan Tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu” mövzusunda IV Respublika Elmi Konfransının materialları əsasında toplu dərc olunmuşdur.

Burada Muzey əməkdaşlarının, tarixçi alimlərin IV Respublika Elmi Konfransında məruzə elədikləri elmi məqalələr oxuculara təqdim olunmuşdur. Bu məqalələr məcmusu əsasən Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında qorunan eksponatlar və tarixi faktlara söykənən materallar əsasında tədqiq olunub hazırlanmışdır.

Topluda çap olunmuş 32 müəllifin məqalələri Azərbaycan tarixinin, arxeologiyasının, etnoqrafiyasının, numizmatikasının müxtəlif səhifələrinə həsr olunmuşdur.


z

Elanlar