az
en
Bu gün: 28 Yanvar 2021
MUZEYİN YENİ NƏŞRİ – “MİLLİ AZƏRBAYCAN TARİXİ MUZEYİ – 2014” MƏQALƏLƏR TOPLUSU

Muzeyin növbəti məqalələr toplusu “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2014” işıqa üzü görmüşdür. 2001-ci ildən nəşr olunmağa başlayan bu toplu Muzeyin Elmi Şurasının qərarı və AMEA-nın həqiqi üzvü, tarix elmləri doktoru Nailə Vəlixanlının redaktəsi ilə hazırlanmışdır.

 

Topluda tarix, arxeologiya, numizmatika, epiqrafika, etnoqrafiya, muzey işi, muzeyin həyatıyla bağlı məqalələr çap olunmuşdur.  41 müəllifin məqalələrindən ibarət topluda Muzeyin ekspozisiya və fondlarında qorunan eksponatlar əsasında hazırlanan məqalələr mühüm tarixi əhəmiyyət kəsb edir. 


Elanlar