az
en
Bu gün: 28 Yanvar 2021
Muzeyin yeni nəşri işıq üzü görüb

AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Azərbaycanın ilk peşəkar arxeoloq və muzeyşünası Davud bəy Şərifovun anadan olmasının 130 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu” V Respublika elmi konfransının materialları işıq üzü görmüşdür. Toplunun məsul redaktoru Muzeyin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlıdır.

Qeyd etmək lazımdır ki, V Respublika Elmi Konfransında muzeydə çalışan, eləcə də respublikanın digər yerlərdən iştirak edən tədqiqatçı-alimlərin məruzələri dinlənilmişd. Məqalələr müxtəlif sahələrə aid olub, əsasən tarix elminin təbliğinə və tədqiqinə yönəldilmişdir. Kitab 400 səhifədən ibarətdir, burada 50-ə yaxın tədqiqatçı-alimin azərbaycan və rus dillərində elmi məqalələri dərc olunmuşdur.

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi tərəfindən nəşr olunan məqalələr toplusu Azərbaycan tarixşünaslığının, mədəniyyətinin öyrənilməsində Azərbaycan elminə dəyərli tövhədir.

Elanlar