az
en
Bu gün: 07 Avqust 2020
Muzeydə Qacarlar dövrü İranı haqqında nadir kitab qorunur
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Nadir kitablar fondunda Qaspar Druvilin fransız dilindən rus dilinə tərcümə olunmuş “1812-1815-ci illərdə İrana səyahət: iranlıların adət-ənənələri və mərasimləri haqqında az bilinən təfərrüatlar - I hissə” (Moskva, 1826, 178 s.) kitabı mühafizə olunur. Kitabda Qacarlar dövrü İranının tarixi, ictimai-mədəni həyatı haqqında geniş məlumat verilir, xəritələr təqdim edilir.
Elanlar