az
en
Bu gün: 04 Iyul 2020
Muzeyin nadir kitab incisi - «Римские Папы в последние четыре столетия»
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kitabxanasının Nadir kitablar fondunda Vatikanın tarixinə dair qiymətli əsər mühafizə edilir. Alman tarixçisi Leopold Rankeyin rus dilinə özü tərəfindən tərcümə edilmiş «Римские Папы в последние четыре столетия» (СПб, 1874, 544 c.) kitabında katolikliyin əsas dini mərkəzi olan Vatikanın tarixi geniş əks olunub. Kitab xristianlığın tarixini tədqiq etmək baxımından əhəmiyyətlidir.
Elanlar