az
en
Bu gün: 07 Avqust 2020
Muzeydə I Pyotrun Xəzər yürüşündən bəhs edən kitab mühafizə olunur
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin "Nadir kitablar" fondunda rusiyalı alim V. İ. Soymonovun "Oписание Каспийского моря и чиненных на оном Российских завоеваний, яко часть истории России императора Петра Великого" ("Xəzər dənizinin və burada baş verən işğalların təsviri imperator Böyük Pyotr dövründəki Rusiyanın tarixi hissəsi kimi ") (СПб: 1763, 380 стр.) əsəri qorunur. Kitabda Rusiya imperiyasının Qafqazda xarici siyasətindən və I Pyotrun XVIII əsrin əvvəlində Xəzər yürüşündən bəhs olunur. Əsər XVIII əsr Azərbaycan tarixinin tədqiqi baxımından əhəmiyyətlidir.
Elanlar