az
en
Bu gün: 30 May 2020
Muzeydə Məhəmməd şah Qacarın əks olunduğu rəsm əsəri qorunur
AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Təsviri materiallar fondunda Qacarlar sülaləsinin üçüncü hökmdarı Məhəmməd şah Qacarın (1834-1848) öz əyanları ilə birlikdə əks olunduğu rəsm əsəri saxlanılır (inv. № 151). Onun hakimiyyəti dövründə İranda təriqətlərarası mübarizə güclənmiş, babi üsyanları başlamışdır. Muzeydə qorunan bu rəsm əsəri Qacar tarixinin tədqiqi və incəsənət baxımından əhəmiyyətlidir.
Elanlar