az
en
Bu gün: 30 May 2020
Muzey əməkdaşının xarici jurnalda məqaləsi nəşr olunub
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Təsviri materiallar fondunun müdiri, memarlıq üzrə fəlsəfə doktoru, dosent Nardanə Yusifovanın Meksikada “Dilemas contemporaneos: Edicacion, Politica y Valores” adlı jurnalında (Mexico, December 2019, year VI, p.101-121) məqaləsi nəşr olunub. “İnteraction between the ornaments and graphic structure of molecule” ("Ornamentlərin qarşılıqlı əlaqəsi və molekulların qrafik quruluşu") adlı məqalədə molekulyar quruluşlu ornamentlərin konstruksiya və rekonstruksiyasından, həndəsi, qrafiki qurulmasından və elmlər üstü inteqrasiyada riyazi-məntiqi yanaşmasından bəhs olunur.
Elanlar