az
en
Bu gün: 30 May 2020
Muzeydə N.Nərimanova məxsus şərəf nişanı qorunur
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Köməkçi tarixi fənn materialları fondunda Azərbaycanın görkəmli ictimai-siyasi xadimi Nəriman Nərimanova məxsus Proletar şərəf nişanı saxlanılır (inv. № 96). Qeyd edək ki, N.Nərimanov Sovet Azərbaycanının ilk rəhbərlərindən biri olub, bolşevik hakimiyyətinin möhkəmlənməsində və İranda məşrutə (konstitusiya) inqilabının qələbəsində xüsusi rol oynamış, İran “İctimaiyyun-amiyyun – Mücahid” Sosial-demokrat Partiyasının qurucu rəhbərlərindən biri olmuşdur.
Elanlar