az
en
Bu gün: 05 Iyul 2020
Muzeydə Lev Tolstoyu əks etdirən rəsm əsəri qorunur
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Təsviri materiallar fondunda dahi rus yazıçısı Lev Tolstoyu əks etdirən rəsm əsəri saxlanılır (İF. 476, rəssam S.Xazin, 51x67 sm.). Əsər L.Tolstoyu və Rusiya mədəniyyətini təbliğ etmək baxımından əhəmiyyətlidir. Qeyd edək ki, L.Tolstoy "Hərb və sülh", "Anna Karenina" və s. əsərləri ilə adını dünya ədəbiyyatı tarixinə yazdırmışdır. Pravoslav ruhaniləri tərəfindən kilsədən qovulan L.Tolstoyun islam dünyası və Azərbaycanla da əlaqələri olmuşdur. O, islam, babilik və bəhailiklə yaxından maraqlanmış və əsərlərində təbliğ etmişdir.
Elanlar