az
en
Bu gün: 27 Noyabr 2020
Muzey əməkdaşının məqaləsi nəşr olunub
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşı, t.ü.f.d. Əli Fərhadovun “Dövlət və Din” toplusunda “Cəlil Məmmədquluzadənin yaradıcılığında Cənubi Azərbaycan tarixinə baxış” (№1, 2020, s.106-115) adlı məqaləsi dərc olunub. Məqalədə C.Məmmədquluzadənin və “Molla Nəsrəddin” jurnalının İran məşrutə inqilabı, Qacar şahlarının dövlət siyasəti, XIX əsrin sonu – XX əsrin əvvəllərində İran və Cənubi Azərbaycanın ictimai-siyasi, dini vəziyyətinə baxışı müqayisəli şəkildə təsvir və tədqiq edilmişdir.
Elanlar