az
en
Bu gün: 20 Sentyabr 2020
Muzey əməkdaşının məqaləsi nəşr olunub
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin əməkdaşı, t.ü.f.d. Əli Fərhadovun "Molla Nəsrəddin" jurnalında Cənubi Azərbaycan mövzusu" adlı məqaləsi AMEA-nın "Filologiya və Sənətşünaslıq" toplusunda (2020, No-1, s. 113-120) çap olunub. Məqalədə Cənubi Azərbaycanın XIX-XX əsrin əvvəllərindəki ictimai-siyasi, dini durumu, məşrutə inqilabı "Molla Nəsrəddin" jurnalının materialları əsasında tədqiq və təqdim edilib.
Elanlar