az
en
Bu gün: 06 İyun 2020
«Они сражались за Беларусь (участие азербайджанцев в освобождении Беларуси». Баку, 2012, с. 208 с.

 Məsul redaktor – akademik N.Vəlixanlı Mətnin müəllifləri - t.ü.f.d. Z.Dulayeva, t.ü.f.d. F.Cabbarov, F.Bağırov, F.Ağayev - Muzeyin əməkdaşları tərəfindən hazırlanan “Onlar Belarus uğrunda vuruşmuşlar” kitabı rus dilində çap olunmuşdur. Kitabda tarixi mənbələrə əsaslanaraq elmi-populyar formada II Dünya müharibəsi illərində Belarusiya uğrunda vuruşmuş 100-dən artıq azərbaycanlı döyüşçünün bioqrafiyaları haqqında məlumat verilir. Kitaba çoxlu sayda fotoşəkillər və tarixi sənədlərin surətləri əlavə olunmuşdur.

 «Они сражались за Беларусь (участие азербайджанцев в освобождении Беларуси» 

 

 

Elanlar