az
en
Bu gün: 06 İyun 2020
“Знамена азербайджанских ханств как источник по изучению государственности Азербайджана». Баку, 2010, 208 s.

Müəllf – Heraldika şöbəsinin əməkdaşı t.ü.f.d. P.Gözəlov. Elmi redaktor – t.ü.f.d. S.Əhmədov

Təqdim olunan kitab Azərbaycan tarixşünaslığında zəif araşdırılmış mövzuya – Azərbaycan xanlıqlarının bayraqlarına həsr olunub.

Kitabda xanlıqların öz dövlətçilik rəmzləri və hakimiyyət atributlarına malik olan müstəqil dövlətlər olması fikri falktlarla təsdiqlənir, dövrün dövlətçilik rəmzləri və hakimiyyət atributları barədə məlumat verilir.

Muzeyin kolleksiyasında mövcud olan XVIII- XIX əsrlərə aid bayraqlar haqqında ətraflı məlumat verən müəllif hər bayrağın təsvirinə kifayət qədər yer ayırır, bayraqların düzəldilməsi və istifadəsi, muzey kolleksiyasına daxil olması tarixçəsi barədə yazır. Kitabda xanlıqlar dövrü bayraqları üzərində olan rəmzlər və onların mənaları izah olunur.

Kitabda verilmiş nadir rəsmlər, fotoşəkllər mətni tamamlayırlar.

Kitab rus dilindədir.

 

 

Elanlar