az
en
Bu gün: 06 İyun 2020
“Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu” II respublika elmi konfransın materialları. Məqalələr toplusu. Bakı, 2012, 164 s.

 

Məsul redaktor – akademik N.Vəlixanlı Tərtibçilər - t.e.d. N.Əliyeva, t.ü.f.d. B.Kərimov, F.Bağırov, Ə.Fərhadov, A.Əhmədov, F.Ağayev. 

“Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu” II respublika elmi konfransı keçirilmişdir. Konfransın materialları toplu haqında çap olunmuşdur.

Təqdim olunan məqalələr toplusunda respublikanın tarix, incəsənət, diyarşünaslıq, memorial ev-muzeylərinin əmədaşlarının materialları öz əkini tapmışdır. Məqalələrdə müasir muzeylərin üzləşdiyi problemlər, yeni texnologiyaların muzeyşünaslıqda tətbiqi, muzey menecmenti, gənc nəsillərin muzeylərə cəlb olunması məsələləri ilə bağlı materiallar, mülahizələr, müəllif fikirləri  əks olunmuşdur.

 

 

Elanlar