az
en
Bu gün: 06 İyun 2020
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi – 2010. Bakı, “Elm”, 2010, 288 səh. Elmi məqalələr toplusu

 

Muzeyin elmi məqalələr topluları Akademik Nailə Vəlixanlının redaktorluğu ilə nəşr olunmuşdur. Muzey əməkdaşlarının illik elmi fəaliyyətinin yekunu olan bu topluların əsasını Muzeyin fondlarında saxlanılan ən maraqlı kolleksiya və sənədlərin elmi təhlili təşkil edir.

 

Elanlar