az
en
Bu gün: 27 Yanvar 2021
Aynalı kəmər

Aynalı kəmər

 XIX əsr, Azərbaycan

Qızıl (300-500 qr), firuzə, süleyman daşı (qranat)

Döymə, qravirovka, qarasavat

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi, Xüsusi fond

 Azərbaycan milli qadın geyim növlərinin ayrılmaz tərkib hissəsi kəmərlər idi. Kəmərlə bağlı təsəvvürlər hələ qədim dövrlərdə formalaşmışdır. Kəmərlə qurşanma insan ətrafında dairə yaratma vasitəsilə bəd qüvvələrdən qorunma üsulu sayılırdı.

Kəmərlər müxtəlif forma və kompozisiyaları ilə fərqlənirlər. Onların zərif işlənmə texnikaları ilə bərabər, üzərlərində olan rəsmlərin bədii xüsusiyyətləri də böyük maraq doğurur.

XVIII-XIX əsrlərdə ən geniş yayılmış kəmər növü “aynalı kəmər” idi. Aynalı kəmər “ayna” adlanan düzbucaq lövhələrdən ibarət idi ki, bu lövhələr üzərində müxtəlif texniki üsullarla naxış yaradılır, əlvan daş-qaşlar bərkidilirdi.

 Пояс с зеркалом («aynalı kəmər»)

 XIX век, Азербайджан

Золото (вес 300 – 500 гр.), филигрань, позолота,  бирюза, гранат

Чеканка, гравировка, позолота, чернь

Национальный Музей истории Азербайджана, Специальный Фонд

 Составной частью азербайджанской национальной женской одежды были  пояса. Магические действия, связанные с поясом, уходят в глубокую древность. Опоясывание являлось магическим заключением себя в круг, для ограждения себя начертанным на земле кругом от «нечистой силы».

 В музейных собраниях ювелирных изделий коллекции поясов и пряжек являются самыми многочисленными. Именно пояса являются наиболее ярким и самобытным элементом, который лежит в основе выделения региональных вариантов костюма. Пояса отличаются большим разнообразием форм, с множеством различных деталей и сложной композицией, выполненных в технике гравировки, чеканки, черни и филиграни. Наибольший интерес представляет не только тонкая техника исполнения этих поясов, но и исключительные по художественным достоинствам рисунки на них.

С XVIII – XIX веков одним из самых распространенных разновидностей женских  поясов были «aynalı kəmər» («пояса с зеркалами»). Они состояли из ажурных прямоугольных пластин - зеркал с накладной филигранью, украшенных переплетением изящных линий  и зерни,  расцвеченных драгоценными камнями. Наиболее насыщенную гарнитуру этих поясов имели пряжки.


Elanlar