az
en
Bu gün: 20 Yanvar 2021
Ana səhifə    I mərtəbə
I mərtəbə
 

1. İbtidai icma cəmiyyətinin yaranması. Daş dövrü(2 million il- 3 minillik)

Vitrin 1, 2, 3, 4-5, 6-7

2. Tunc və erkən dəmir dövrləri (e.ə. VI-I minilliklər)

Vitrin 8, 9, 10, 11 , 12 , 13 , 14 , 15 , 16 , 17, 18, 19, 20, 21, 22

3. Qədim və orta əsr dövlətləri (e.ə. IX-b.e. XII)


Vitrin 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54

4. Azərbaycan XII-XV əsrlərdə (siyasi, ictimai-iqtisadi durum) 

Vitrin 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72

5. Elm və mədəniyyət

Vitrin 73, 74, 75, 76, 77

6. Azərbaycan XVI-XVIII əsrlərdə

Vitrin 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89

7. XVI-XIX əsrlərdə kənd təsərrüfatı

Vitrin 90-93, 94-95

Elanlar