az
en
Bu gün: 19 Yanvar 2021
Ana səhifə    Fəaliyyət konsepsiyası
Fəaliyyət konsepsiyası

“Azərbaycan Respublikasında 2009-2015-ci illərdə elmin inkişafı üzrə Milli Strategiya”da göstərildiyi kimi, milli-mənəvi dəyərlərin qorunmasına, milli tariximizin, mədəniyyətimizin və dilimizin obyektiv və əsaslı konseptual tədqiqinə yönəldilmiş humanitar və ictimai elmlər sahəsində araşdırmalar ölkənin sosial-iqtisadi və mədəni-mənəvi inkişafına uyğun prioritet elmi istiqamət olaraq qəbul edilmişdir. Bundan irəli gələrək, Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2010-2015-ci illərdə öz elmi fəaliyyətini aşağıda göstərilən əsas konseptual istiqamətlərdə qurmaq niyyətindədir:

- Azərbaycan xalqının çoxəsrlik tarixi inkişaf mərhələlərinin müstəqillik və müasir inkişaf dövrünün tələblərinə uyğun tədqiq və təbliğ olunması, nümayişi, mühafizəsi;

- davamlı inkişaf strategiyası əsasında dövlət muzey siyasətinin formalaşdırılmasında və həyata keçirilməsində iştirak;

- muzey işində yeni prinsiplərin və texnologiyaların tətbiqi;

- MATM-nin cəmiyyətin tələblərinə uyğun

         - müasir, ölkənin əsas muzeyi, informasiya və turist mərkəzi kimi yeni imicinin yaradılması;

         - konsepsiyanın həyata keçirilməsi üçün dövlət və ictimai dəstəyin təmin olunması;

        - muzeydə yeni ekspozisiyaların və sərgilərin təşkili, cəmiyyətin təlabatına ünvanlanmış yeni layihələrin həyata keçirilməsi və müasir servis infrastrukturunun yaradılması;

         - muzey fondlarının mühafizəsi və təhlükəsizliyinin təmin olunması məqsədilə müasir infrastrukturun təşkili;

         - muzey kadrlarının peşəkar hazırlığı sisteminin yaradılması;

         - dünya muzeyləri ilə əməkdaşlıq mübadiləsinin aparılması, qarşılıqlı sərgilərin, kütləvi-mədəni tədbirlərin təşkili, Azərbaycan xalqının tarixinin və mədəniyyətinin təbliği məqsədilə xarici dillərdə kitab-albom, kataloq və bukletlərin nəşri, elektron vəsaitlərin hazırlanması, beynəlxalq muzey layihələrində iştirak;

         - muzeyin təşkilati strukturunun, muzey menecmentinin təkmilləşdirilməsi;

         - dövlət əsaslı investisiyaları hesabına muzey eksponatlarının bərpası və konservasiyası işinin, muzey fondlarının yeni materiallarla zənginləşdirilməsi məqsədilə satınalma fəaliyyətinin davam etdirilməsi;

         - dövlət büdcəsi və büdcədənkənar imkanlar hesabına formalaşan muzeyin çoxkanallı maliyyələşdirmə sisteminin yaradılması;

        - muzeyin fəaliyyətinin normativ-hüquqi bazasının təkmilləşdirilməsi, gənclərin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyə olunması,təhsil müəssisələrində Azərbaycan tarixinin tədrisi keyfiyyətinin yüksəldilməsi, muzeyin orta və ali məktəblərlə, gənclər təşkilatları ilə əlaqələrinin genişləndirilməsi;

         - tarixə dair biliklərin kütləvi informasiya vasitələri ilə geniş kütlələr içərisində təbliğ olunması;

        - Azərbaycanın əzəli torpağı olan Qarabağın maddi və mənəvi mədəniyyətinin dünya ictimayyətinə çatdırılması məqsədilə muzeyin fondlarında qorunan materiallar vasitəsilə təbliğat xarakterli silsilə tədbirlərin keçirilməsi;

        - Azərbaycan Respublikasının ərazisində tarixi abidələrin vəziyyətinin müəyyənləşdirilməsi, əhalinin adətlərinin və məişətinin öyrənilməsi və etnoqrafik ekspedisiyaların təşkili;

        - xarici muzeylərdə saxlanılan Azərbaycanın tarixi-mədəni abidələrinin keçmişinə və müasir vəziyyətinə dair tədqiqatların aparılması;

        - muzey işinə, Azərbaycan tarixinə, mədəniyyətinə dair elmi konfrans, simpozium, seminarların keçirilməsi;

        -  Azərbaycan tarixinə dair materialların elmi tədqiqi və nəşri;

       - Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərinin öyrənilməsi məqsədilə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında mühafizə edilən materialların mənbə kimi öyrənilməsi və nəşri;

        - məktəblilər və tələbələr üçün dərs proqramına uyğun tarix dərslərinin keçirilməsi;

        - muzey eksponatları ilə tanışlıq məqsədilə buklet, açıqca, suvenir, elektron daşıyıcıların hazırlanması;

        - muzey fondlarında qorunan eksponatların elektron pasportlaşdırılması, fondlarda inventarlaşdırılması işinin davam etdirilməsi;

        - muzeyin intellektual resurslarından səmərəli istifadə olunması məqsədilə əməyin ödənilməsi sisteminin optimallaşdırılmasına və yaradıcı fəallığın stimullaşdırılmasına nail olunması;

         - Azərbaycanın məşhur sahibkarı və xeyriyyəçisi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyatının və fəaliyyətinin tədqiq olunması, ona dair elmi-populyar kitabların, albomların, kataloqların nəşri;

         - respublikada mövcud olan tarix və tarix-diyarşünaslıq muzeylərinə elmi-metodiki yardımın göstərilməsi.

Elanlar