az
en
Bu gün: 20 Yanvar 2021
Ana səhifə    2012-cı ilin Planı
2012-cı ilin P l a n ı

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin

2012-cı il üçün elmi tədqiqat, fond və ekspozisiya işlərinin əhatəli

P l a n ı

 

Elmi istiqamətlərin,

problemlərin, mövzuların

adı

İcra müddəti

İcraçı şöbə, laboratoriya.

Mövzunun elmi rəhbəri

Başlan-ğıcı

(il)

Sonu

(il)

1

2

3

4

5

 

İstiqamət: Azərbaycan tarixinin bütün dövrlərinə aid maddi və mənəvi mədəniyyət abidələrinin toplanması, mühafizəsi, tədqiqi və nəşri, onların ekspozisiya və sərgilər vasitəsilə nümayişi və təbliği

 

 

Muzeyin direktoru – akademik N.Vəlixanlı

I

Problem: Azərbaycan xalqının qədim dövrdən bu günə qədərki tarixini əks etdirən maddi və mənəvi mədəniyyət nümunələrinin muzeyin ekspozisiyasında və sərgilərində nümayişi və təbliği

 

 

 

1.1.

Mövzu: Azərbaycanın qədim, orta əsrlər, yeni və Xalq Cümhuriyyət dövrlərini, Hacı Zeynalabdin Tağıyevin həyat və fəaliyyətini əks etdirən ekspozisiyanın daimi təkmilləşdi­rilməsi və yeniləşdirilməsi, müxtəlif mövzularda sərgilərin qurulması

2011

2016

Elmi işlər üzrə direktor müavini – t.ü. f.d. N.Əliyeva

1.1.1.

İş: Dövrlərə aid materialların bir hissəsinin yeniləşdirilməsi

il

boyu

Muzeyin şöbə və fondları

1.1.2.

 

İş: Ekspozisiyadakı monitorlar üçün filmlərin hazırlanması

il

boyu

Azərbaycan tarixinin elmi ekspozisiya şöbəsi – müdir, t.ü.f.d. Z.Dulayeva

1.1.3

İş: “Muzeyin silah kolleksiyası” sərgisinin keçirilməsi

2012

2012

Silahlar və bayraqlar fondunun müdiri – S.Vahabova; Sərgilərin təşkili və elmi nəşrlər şöbəsi – müdir, t.ü. f.d. B.Sayılov

1.1.4

 

 

 

1.1.4.1

İş: “Azərbaycan rəssamlarının əsərləri Təsviri materiallar fondunun kolleksiyasında” sərgisinin  keçirilməsi və kataloqun hazırlanması

 

Mərhələ: Sərginin qurulması və kataloqun nəşri

2011

 

 

 

2012

2012

 

 

 

2012

Təsviri materiallar fondunun müdiri – t.ü.f.d. R.Sultanov, Sərgilərin təşkili və elmi nəşrlər şöbəsi – müdir, t.ü. f.d. B.Sayılov

1.1.5

İş: “Azərbaycan neft sənayesinin təşəkkülü və inkişafı” sərgisinin təşkili

2012

2012

Azərbaycan tarixinin elmi ekspozisiya şöbəsi – müdir, t.ü.f.d. Z.Dulayeva;

Sərgilərin təşkili və elmi nəşrlər şöbəsi – müdir, t.ü. f.d. B.Sayılov

II

Problem: Muzeyin fondlarında qorunan maddi mədəniyyət nümunələrinin, Azərbaycan tarixinin müxtəlif dövrlərinin elmi tədqiqi və nəşri, respublika və beynəlxalq səviyyəli elmi konfransların, seminarların keçirilməsi, Azərbaycanın müxtəlif bölgələrinə toplama işi məqsədilə ekspedisiyaların təşkili

 

 

 

2.1.

 

 

2.1.1.

Mövzu: “Muzeyin nadir kitablar fondu” kataloqunun hazırlanması

 

Iş: Kataloqun nəşrə hazırlanması

2010

 

 

2012

2012

 

 

2012

Elmi işlər üzrə direktor müavini – t.ü. f.d. N.Əliyeva; Kitabxana – müdir F.Abdullayeva

2.2.

 

 

2.2.2.

Mövzu:  “Azərbaycanın orta əsr saxsı məmulatı” elmi-tədqiqat layihəsi

 

Iş: İnsan, nəbati və həndəsi təsvirli şirli əşyalarin seçilməsi

2011

 

 

2012

2016

 

 

2012

Arxeologiya elmi fond şöbəsi – müdir, t.ü.f.d. N.Quluzadə; Etnoqrafiya elmi fond şöbəsi – müdir, t.ü.f.d.G.Abdulova

2.3.

Mövzu: “Nəsib bəy Yusifbəylinin həyat və fəaliyyəti” adlı məqalələr toplusunun hazırlanması.

 

 

2012

2012

Azərbaycan tarixinin elmi ekspozisiya şöbəsi – müdir, t.ü.f.d. Z.Dulayeva

 

2.4.

 

 

2.4.1.

Mövzu: “Azərbaycan rəssamlarının əsərləri Təsviri materiallar fondunun kolleksiyasında” kataloqun hazırlanması

 

İş: Kataloqun nəşri

2011

 

 

2012

2012

 

 

2012

Təsviri materiallar fondu – müdir, t.ü. f.d. R.Sultanov

2.5.

 

Mövzu: “XIX əsrdə çarizmin Azərbaycanda aksiz siyasəti” kitabının hazırlanması

2012

 

2012

 

Azərbaycan tarixinin elmi ekspozisiya şöbəsinin b.e.i., t.ü.f.d M.Məmmədov

2.6.

 

 

Mövzu: Mütəfəkkir, ədib və publisist M.F.Axundzadənin anadan olmasının 200 illiyinə həsr olunan kataloqun hazırlanması (MATM-nin kolleksiyası əsasında)

2012

 

 

2012

 

 

Azərbaycan tarixinin elmi ekspozisiya şöbəsi – müdir, t.ü.f.d. Z.Dulayeva

2.7.

Mövzu: “Bakı şəhərinin su təchizatı tarixindən” kitab-albomun hazırlanması

 

2012

2012

 

Sərgilərin təşkili və elmi nəşrlər şöbəsi – müdir, t.ü. f.d. B.Sayılov

2.8

 

 

2.8.1.

Mövzu: “Nərgizavanın bədii metalı” kataloqunun

hazırlanması

 

İş:  Kataloqun nəşri

2011

 

 

2012

2012

 

 

2012

Arxeologiya elmi fond şöbəsi – müdir, t.ü.f.d. N.Quluzadə

2.9

 

 

2.9.1

 

Mövzu:  “Azərbaycan xalqının mədəni irsi (MATM-nin kolleksiyası əsasında)” silsilə kitabların hazırlanması

 

İş: “Maarif və maarifçilər” kitabının hazırlanması və nəşri

 

2012

 

 

2012

 

2016

 

 

2012

 

Azərbaycan tarixinin elmi ekspozisiya şöbəsi – müdir, t.ü.f.d. Z.Dulayeva

 

 

2.10

 

 

2.10.1.

 Mövzu: “Muzeyin hədiyyələr kolleksiyası” kataloqunun hazırlanması

 

İş: Kataloqun nəşri

2012

 

 

2012

 

2012

 

 

2012

Hədiyyələr və xatirə əşyaları fondunun müdiri R.Səfərova

2.11.

Mövzu: “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi və Azərbaycanın arxeoloji irsinin öyrənilməsi” mövzusunda respublika elmi seminarının keçirilməsi

2012

yanvar

2012

may

Arxeologiya elmi fond şöbəsi – müdir, t.ü.f.d. N.Quluzadə

2.12.

 

 

 

2.12.1

Mövzu: “Azərbaycan tarixinin öyrənilməsində muzeylərin rolu və problemləri” illik respublika elmi konfransının keçirilməsi

 

İş: II respublika elmi konfransının keçirilməsi

2011

 

 

2012

yanvar

2016

 

 

2012

iyun

Elmi işlər üzrə direktor müavini – t.ü. f.d. N.Əliyeva

2.13.

Mövzu: Beynəlxalq Türk əl toxumaları (tekstil) və ənənəvi sənətlər Konqresi (Türkiyə Respublikası Səlcuq Universitetrinin Səlcuq araşdırmaları Mərkəzi və L.Kərimov adına Azərbaycan  xalçası və Xalq Tətbiqi sənəti Dövlət Muzeyi ilə birgə

2012

yanvar

 

2012

oktyabr

Etnoqrafiya elmi fond şöbəsi – müdir, t.ü.f.d.G.Abdulova

2.14.

 

2.14.1.

Mövzu: “Mis süfrə qabları” kitab-albomunun hazırlanması

 

İş: Mətnin yazılması

 

2011

 

2012

2013

 

2012

Etnoqrafiya elmi fond şöbəsi – müdir t.ü. f.d. G.Abdulova

2.15.

 

 

2.15.1.

Mövzu: “Azərbaycanda tapılan sikkə dəfinələri” topoqrafik icmalının hazırlanması

 

İş: İcmalın nəşri

2011

 

 

2012

2012

 

 

2012

Numizmatika elmi fond şöbəsi – müdir t.e.d. Ə.Rəcəbli

2.16.

 

 

2.16.1

Mövzu: Azərbaycanda arxeoloji qazıntılardan tapılmış qızıl və gümüş əşyaların kataloqunun hazırlanması

 

İş: Kataloqun nəşri

2011

 

 

2012

2012

 

 

2012

Arxeologiya elmi fond şöbəsi – müdir, t.ü.f.d. N.Quluzadə; Xüsusi fondun müdiri A. Rüstəmbəyova; Numizmatika və epiqrafika elmi fond şöbəsi – müdir, t.e.d. Ə.Rəcəbli

2.17.

 

 

2.17.1.

Mövzu: “Azərbaycanın müdafiə silahları” kataloqunun hazırlanması

 

İş: Kataloqun nəşri

2011

 

 

2012

2012

 

 

2012

Silahlar və bayraqlar fondunun müdiri S.Vahabova

2.18.

 

 

2.18.1.

Mövzu: “Faleristika və qliptika fondunun kolleksiyası” kataloqunun hazırlanması

 

İş: “Faleristika və qliptika fondunun bonistika kolleksiyası” kataloqunun hazırlanması

2011

 

 

2012

2013

 

 

2012

Faleristika və qliptika fondunun müdiri – t.ü.f.d. S.Qasımova

2.19.

 

 

2.19.1

Mövzu: “Azərbaycan xalçaları (MATM-nin kolleksiyası əsasında) silsilə kitab-albomların hazırlanması

 

İş: “Azərbaycan xalçaları (Quba-Şirvan)” kataloqunun hazırlanması

2012

 

2012

2016

 

2012

Etnoqrafiya elmi fond şöbəsi – müdir, t.ü.f.d. G.Abdulova

2.20.

 

 

 

2.20.1.

Mövzu: “Arxeoloji, etnoqrafik, numizmatik, heraldik məlumatların toplanılması və tədqiqi məqsədilə respublikanın bölğələrinə ekspedisiyaların və ezamiyyətlərin təşkili

 

İş: Qarabağ və Şəki bölgələrinə arxeoloji və etnoqrafik ekspedisiya

2011

 

 

 

2012

2016

 

 

 

2012

Arxeologiya elmi fond şöbəsi – müdir, t.ü.f.d. N.Quluzadə, Etnoqrafiya elmi fond şöbəsi – müdir, t.ü.f.d.G.Abdulova

2.21.

 

 

 

2.21.1.

 

2.21.1.1

 

Mövzu: H.Z.Tağıyevin həyat və fəaliyyətinə həsr olunmuş tədqiqatların aparılması, onların kitab, buklet, albomlar vasitəsilə nəşri

 

İş: “H.Z.Tagıyev haqqında xatirələr” adlı kitabın hazırlanması

 

Mərhələ: Materialın toplanması

 

 

2011

 

 

 

2012

 

2012

 

 

2016

 

 

 

2013

 

2012

 

 

Elmi katib - t.ü.f.d. F.Cabbarov

 

 

 

 

2.22

 

2.22.1

Mövzu: . “Şirvanşahlar dövlətində sikkə zərbi” kitab-albomu

 

İş:  sikkələrin seçilməsi, kartotekanın hazırlanması

 

2012

 

2012

2013

 

2012

 

Numizmatika və epiqrafika elmi fond şöbəsi – müdir, t.e.d. Ə.Rəcəbli

III.

Problem: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında cari texniki işlərin aparılması, orada mühafizənin və təhlükəsizliyin təmin olunması məqsədilə müasir infrastrukturun təşkili

2011

2016

 

3.1.

Mövzu: Fond materiallarının işlənməsi, kompüterləşdirilməsi və pasportlaşdırılması

2011

2016

 

Elmi-fond işləri üzrə direktor müavini M.Zeynalova

3.1.1.

Iş: Kitabxananın kompüterləşdirilməsi və pasportlaşdırılması

2012

2012

 

3.1.2

İş: Bərpaya və konservasiyaya ehtiyacı olan fond materiallarının bərpa və konservasiyası.

2011

 

2016

 

Bərpa laboratoriyasının müdiri E.Hacıyeva

3.1.3

İş: Muzeyin məlumat bazasının təkmilləşdirilməsi

2011

2016

Elmi-fond işləri üzrə direktor müavini M.Zeynalova

IV.

Problem: Elmi maarif, elmi kütləvi işlər.

2011

2016

 

4.1.

 

 

 

4.1.1.

 

 

4.1.2.

 

 

4.1.3.

Mövzu: Azərbaycan tarixinin KİV, internet vasitəsilə təbliği, təhsil müəssisələri, ictimai təşkilatlarla əlaqələrin genişləndirilməsi.

 

İş: Məktəblilər və tələbələr üçün dərs proqramına uyğun tarix dərslərinin keçirilməsi.

 

İş: Muzey eksponatları ilə tanışlıq məqsədilə buklet, açıqca, suvenir, CD-lərin hazırlanması.

 

İş: Mühüm tarixi hadisələrin, dövlət bayramlarının qeyd edilməsi.

 

2011

 

 

 

2011

 

 

2011

 

 

2011

2016

 

 

 

2016

 

 

2016

 

 

2016

Sərgilərin təşkili və elmi nəşrlər şöbəsi – müdir, t.ü. f.d. B.Sayılov

 

 

      

 

Elanlar