az
en
Bu gün: 24 Yanvar 2021
Vitrin 32
Bu zalda bir neçə qəbir nümunələri qoyulmuşdur. Katakombalar (№32) yeraltı sərdabə və ya sapma qəbirlər də adlandırılır. Azərbaycanda b.e. I-VII əsrlərinə aid olub, türk, skif-sarmat tayfaları üçün səciyyəvidir. Katakombalar əsasən tək, cüt və kollektiv dəfn üçün nəzərdə tutulmuşdur.   32-ci vitrində Mingəçevirdə aşkar olunmuş belə qəbirlərdən biri qoyulmuşdur.

 
   
Elanlar