az
en
Bu gün: 24 Yanvar 2021
Vitrin 61
Ekspozisiyada dahi Azərbaycan şairi və mütəfəkkiri Nizami Gəncəvinin (1141-1210) büstü qoyulmuşdur (№61). Doğma türk dili ilə bərabər ərəb və fars dillərini də incəliklərinə qədər bilən, dövrünün tələblərinə uyğun fars dilində yazan şairin qədim yunan tarixi və fəlsəfəsini, atsronomiya, tibb və həndəsə elmlərini yaxşı mənimsədiyi əsərlərindən aydın olur. O, beş məşhur poema (Xəmsə), divan, gözəl qəsidə və qəzəllər yazmış, özündən sonra gələn bir çox Şərq və Avropa şairlərinə böyük təsir göstərmişdir.

 

 

 

   
Elanlar