az
en
Bu gün: 24 Yanvar 2021
Vitrin 65
XIII-XV əsrlərdə Azərbaycanın pul dövriyyəsini əks etdirən 65№-li vitrində sikkələr xronoloji ardıcıllıqla düzülmüşdür. Podiumun yuxarı hissəsində Elxanilər və Cəlairilərin, ondan aşağıda isə Azərbaycana işğalçı yürüş etmiş Qıpçaq xanlarının, Müzəffərilərin, Teymurilərin, Çingizilərin, bunlarla yanaşı, Qaraqoyunlu, Ağqoyunlu və Şirvanşahlar dövlətlərinin Azərbaycan zərbxanalarında zərb olunmuş gümüş və mis sikkələri nümayiş etdirilir.
 
   
Elanlar