az
en
Bu gün: 24 Yanvar 2021
Vitrin 73
Orta əsrlərdə Azərbaycanda yayılmış dini-fəlsəfi islam təlimlərindən biri sufizmdir. Bu təlimin əsas məqsədi insanın öz nəfsi ilə mübarizə yolu ilə islah və tərbiyə olunması, öz varlığından və dünyadan keçərək Allaha qovuşmasıdır. Divardakı 73№-li taxçada, şüşənin arxasında Azərbaycan sufilərinin istifadə etdikləri qırxaçar cam, aşağısında isə sufi məktəblərindən əli-ilahilərə və xəlvətilərə aid baş geyimləri, sufi təbərzinləri nümayiş etdirilir. Vitrinin yuxarısında zəncirdən asılmış və adətən, dərviş atributu sayılan kəşküllər hind qozundan və misdən düzəldilmiş, müxtəlif naxışlarla bəzədilmişdir.

   
Elanlar