az
en
Bu gün: 24 Yanvar 2021
Vitrin 94-95
Azərbaycanda qədimdən müxtəlif at cinsləri olmuşdur. Ən qədim at cinsi olan Qarabağ atının təxminən 3 min yaşı var. Kənd təsərrüfatı zalının çıxış hissəsində at maketi, eləcə də ata məxsus çul, yəhər, yüyən, quşqun, xurcun, tapqır və digər əsləhələr qoyulmuş, atın ayağına buxov vurulmuşdur. Baş divardakı taxçanın içindəki podiumun üstündə atın ayağını təmizləmək üçün istifadə edilən dəhrə, müxtəlif nallar, mıx, üzəngi, cılov, boyunduruq qoyulmuş, dəvə və öküz çulları təqdim olunmuşdur.
   
Elanlar