az
en
Bu gün: 07 Avqust 2020
Vitrin 114
Qarabağ xanı İbrahimxəlil xanın qətlindən sonra xanlığı ləğv etməyə cürət etməyən Rusiya imperatoru üsyan qaldırmış əhalini sakitləşdirmək məqsədilə xanın varislərinin xanlıq titullarını tanıdı. 114№li vitrinin divarına Qarabağ xanı Mehdiqulu xanın Qarabağın hakimi tanınması şərəfinə 1806-cı ildə I Aleksandr  tərəfindən təqdim olunmuş bayraq vurulmuş, vitrindəki podiuma isə Qarabağlı Məhəmməd Həsən ağanın  Qarabağ xanının sələfi tanınması münasibətilə çarın verdiyi medal qoyulmuşdur. Vitrində Gülüstan müqaviləsinin imzalanması ilə bağlı I Aleksandrın fərmanı da təqdim edilir.

   
Elanlar