az
en
Bu gün: 27 Oktyabr 2020
Vitrin 126
Zala girişin sağ və qarşı divarlarında Azərbaycan xalçaçılarının XIX əsrdə toxuduqları xalça və xalça məmulatından nümunələr (№126) nümayiş etdirilir. Çox qədim tarixə malik xalça və xalça məmulatları istehsal texnikasına görə Azərbaycanda xovlu (ilməli) və xovsuz (ilməsiz) olmaqla iki qrupa ayrılır. Xalça toxumaq üçün ortada qoyulmuş xanadan istifadə olunurdu. Yerə döşənmiş palazların üstündə xalçaçıların istifadə etdikləri dəzgah və alətləri - həvə,  cəhrə, yun darağı, kirkit qoyulmuşdur.

   
Elanlar