az
en
Bu gün: 20 Oktyabr 2020
Vitrin 129
Zalın ortasında, xüsusi hazırlanmış 129№-li vitrində nərə balığının maketi qoyulmuşdur. Azərbaycanda yeyinti məhsulları sırasında balıq və balıqdan hazırlanan məhsullar xüsusi yer tuturdu. Bu məhsullardan yerli əhali qismən istifadə edir, qalanı isə, əsasən, Rusiyaya göndərilirdi. XIX əsrin 40-cı illərində Azərbaycanda balıq vətəgələrində tutulan balığın miqdarı 660 min ədədə çatmışdı. Ən böyük gəliri isə Xəzər dənizindən ovlanan nərə balıqlarının satışı gətirirdi. Onun məşhur qara kürüsü xaricə ixrac edilirdi.

   
Elanlar