az
en
Bu gün: 20 Oktyabr 2020
Vitrin 138
Xəzər ticarət donanmasının inkişafı üçün ən mühüm amil neft sənayesinin yüksəlişi olmuşdur. 70-ci illərin sonuna qədər neft və neft məhsulları ağac çəlləklərdə daşınırdı ki, bu da böyük xərc tələb edirdi. 1878-ci ildə Nobel qardaşları tərəfindən inşa etdirilən ilk neftdaşıyan tanker - «Zoroastr» Xəzər sularına buraxıldı. Onun maketi zaldakı podiumda (№138) qoyulmuşdur.

 
   
Elanlar