Научные издания Музея
Памятники истории Азербайджанской Республики
Памятники истории Азербайджанской Республики

Памятники истории Азербайджанской Республики. Баку, Афполиграф, 2018, 66 стр.

Kataloqda Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə bağlı Muzeyin fondlarında qorunan eksponatların, sənədlərin foto şəkilləri və onlar haqqında məlumat təqdim edilmişdir.

Kitab haqqında
Название:
Памятники истории Азербайджанской Республики
Müəllif(lər):
Səbuhi Əhmədov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı