Muzeyin nəşrləri
Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları
Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları

Kataloqda Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə bağlı Muzeyin fondlarında qorunan eksponatların, sənədlərin foto şəkilləri və onlar haqqında məlumat təqdim edilmişdir.

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları
Müəllif(lər):
Elmi redaktoru: akademik Nailə Vəlixanlı Giriş mətninin müəllifi: t.ü.f.d. Səbuhi Əhmədov