Muzeyin nəşrləri
Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları
Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları

Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları. Bakı,  Afpoliqraf, 2018, 64 səh. 

Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi tərəfindən Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları” adlı kataloq (Bakı, 2018, 64 səh., Azərbaycan və ingilis dillərində) nəşr olunmuşdur. Kataloqda Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə bağlı Muzeyin fondlarında qorunan eksponatların, sənədlərin foto şəkilləri və onlar haqqında məlumat təqdim edilmişdir. 

Kitab haqqında
Adı:
Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları
Müəllif(lər):
Səbuhi Əhmədov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı