Elmi tədbirlər və nəşrlər
 "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz
"Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz
Nərgiz Əliyeva, Elmi redaktor: Nailə Vəlixanlı
Əliyeva Nərgiz "Mucəm əl-buldən" əsərində Azərbaycan və Qafqaz. Bakı, "Elm və təhsil" 2020, 424 s. Yaqut əl-Həməvinin “Mucəm əl-buldən” əsəri XIII əsrin əvvəllərində Qafqaz, eləcə də Azərbaycanda baş vermiş hadisələrin gərginliyini əks etdirməklə yan Ətraflı
 20 Yanvar şəhidləri
20 Yanvar şəhidləri
Səbuhi Əhmədov, Emin Dadaşov, İnara Muradaliyeva. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
20 Yanvar şəhidləri. Kataloq, Bakı, "Elm", 2018. 209 s. Azərbaycan tarixinin ən vacib məqamlarını əyani olaraq əks etdirən yüz minlərlə materialı qoruyan Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı sənəd, foto, əşyaların toplanması işi Ətraflı
 Atalar sözləri və xalq məsəlləri etnoqrafik duyum-yozum kontekstində
Atalar sözləri və xalq məsəlləri etnoqrafik duyum-yozum kontekstində
Gülzadə Abdulova. Elmi redaktor: F.V.İmranoğlu
“Atalar sözləri və xalq məsəlləri etnoqrafik duyum-yozum kontekstində” Bakı, МБМ 2012, 220 s. Ciddi axtarışlar, etnoqrafik müşahidələr, folklor örnəklərinə böyük ehtiramın nəticəsi kimi yazılan bu əsərdə Azərbaycan etnoqrafiyasının maddi mədəniyyət, Ətraflı
 Azərbaycan  memarlıq abidələri  rəsm əsərlərində
Azərbaycan memarlıq abidələri rəsm əsərlərində
Nardanə Yusifova, Elmi redaktor: Nailə Vəlixanlı
Azərbaycan memarlıq abidələri rəsm əsərlərində (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Təsviri materiallar fondunun kolleksiyasından). - Bakı, “Təhsil”, 2022, 62 səh.   Ətraflı
 Azərbaycan Bayraqları
Azərbaycan Bayraqları
Nailə Vəlixanlı, Zərifə Dulayeva, Səbuhi Əhmədov, Rəna Səfərova
Azərbaycan Bayraqları. Kataloq, Bakı, “Elm” 2005, 88 s. Kataloq Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında saxlanılan 90-dan artıq bayrağı əhatə edir. Azərbaycanın xanlıq və respublikalar dövrü bayraqları ilə yanaşı kataloqa XIX əsrdə Rusiya imper Ətraflı
 Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi dövründə
Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi dövründə
Elmi redaktor: Fərhad Cabbarov
Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi dövründə. Elmi̇ məqalələr toplusu. Bakı, “Ziya” 2014. 208 s. Məqalə müəlliflərinin müharibə şəraitində Azərbaycan cəmiyyətinin həyatını, Birinci Dünya müharibəsinin cəbhələrində azərbaycanlıların iştirakını yeni mə Ətraflı
 Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları
Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları
Səbuhi Əhmədov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları. Bakı,  Afpoliqraf, 2018, 64 səh.  Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi tərəfindən Azərbaycan Cümhuriyyətinin 100 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları” adlı kataloq (Bakı, 2018, Ətraflı
 Azərbaycan Dmitri Yermakovun fotoşəkillərində
Azərbaycan Dmitri Yermakovun fotoşəkillərində
Fikrət Bağırov, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
“Azərbaycan Dmitri Yermakovun fotoşəkillərində” kitabı (Bakı, Elm və təhsil, 2020, 24 s.).  Kitabda məşhur rus fotoqrafı D.Yermakovun həyat və fəaliyyəti haqqında məlumat və Azərbaycanla bağlı çəkdiyi fotoşəkillər təqdim olunub.   Ətraflı
 Azərbaycan II Dünya müharibəsində
Azərbaycan II Dünya müharibəsində
Səbuhi Əhmədov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
“Azərbaycan II Dünya müharibəsində” Bakı, Afpoliqraf, 2015, “Elm”, 190 səh. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin faşizm üzərində qələbənin 70 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan II Dünya müharibəsi illərində” adlı  kataloq işıq üzü görmüşdür. Kataloqda Az Ətraflı
 Azərbaycan qədim və orta əsr silahları
Azərbaycan qədim və orta əsr silahları
Səbuhi Əhmədov, Emin Məmmədov, Nurəngiz Qarayeva. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Azərbaycan qədim və orta əsr silahları. Kitab-albom. Bakı, 2018, 32 səh. Kitab-albomda muzeyin arxeoloji kolleksiyasında qorunan bəzi silah nümunələri haqqında müfəssəl məlumat verilib. Həmin nümunələrin bir qismi XX əsrin 20-80-ci illərində Şəki, Qa Ətraflı
 Azərbaycan süfrəsinin mis qabları
Azərbaycan süfrəsinin mis qabları
Gülazdə Abdulova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Azərbaycan süfrəsinin mis qabları, Kitab-albom, Bakı, "Ziya" 2013. 128 s. Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş etdiyi sənət inciləri sırasında misgərlik nümunələrinin də xüsusi payı vardır və bu qablar Azərbaycan sənətkarlıq mədəniyy Ətraflı
 Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin sikkə ticarəti
Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin sikkə ticarəti
Əli Rəcəbli
Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin sikkə ticarəti . Bakı, "Ziya", 2014. 232 səh. Əsərdə XVI – XVIII əsrin əvvəllərində Səfəvilər dövlətində sikkə zərbi tarixi tədqiq edilmişdir. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Numizmatika Fondunda qorunan, Azərbaycan Ətraflı
 Azərbaycan şəhərlərinin açarları
Azərbaycan şəhərlərinin açarları
Sevinc Vahabova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Azərbaycan şəhərlərinin açarları. Bakı, Elm və təhsil, 2020, 12 s. “Azərbaycan şəhərlərinin açarları” kitabçasında muzeyin Silahlar və bayraqlar fondunda çox zəngin, tarixi cəhətdən qiymətli və unikal olan  Azərbaycan şəhərlərinin tarixi açarları haq Ətraflı
 Azərbaycan VII-XII əsrlərdə: tarix, mənbələr, şərhlər
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə: tarix, mənbələr, şərhlər
Akademik Nailə Vəlixanlı
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə: tarix, mənbələr, şərhlər. Bakı, "Elm-təhsil", 2016. 408 s. Kitabda orta əsr ərəb tarixi və coğrafi mənbələri, eləcə də müvafiq elmi ədəbiyyat əsasında tarixi Azərbaycan torpaqlarının VII əsrin ortalarına yaxın yeni dünya Ətraflı
 Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri
Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri
Nailə Vəlixanlı
Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri. B., "Elm", 2000, 96 səh. “Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri” kitab-albomda toplanılan e.ə. III minillikdən başlayaraq 5 min illik tarixi dövrü əhatə edən materiallar Azərbaycan ərazisində dövlətçiliy Ətraflı
 Azərbaycanda kağız pul nişanları və qiymətli kağızlar
Azərbaycanda kağız pul nişanları və qiymətli kağızlar
Sənubər Qasımova, Rövşən Əhmədov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Azərbaycanda kağız pul nişanları və qiymətli kağızlar. Kitab-albom, Bakı, “Ziya”, 2013,96 səh. Dövlətçiliyin əsas atributlarından biri olan, bu və ya digər dövlətin pul təsərrüfatında iştirak edən kağız pul nişanlarının nəşri ali hakimiyyət orqanları Ətraflı
 Azərbaycanda möhürlərin tarixindən
Azərbaycanda möhürlərin tarixindən
Sənubər Qasımova, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Azərbaycanda möhürlərin tarixindən "Elm və təhsil", 2020,20 s. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondalrında o dövrə aid bir çox möhür mühafizə edilir. Tədqim olunan bukletdə 10 aprel 1840-cı il tarixli Zaqafqaziya diyarının idarəçilərinə dair Əsasna Ətraflı
 Azərbaycanın antropomorf terrakotları
Azərbaycanın antropomorf terrakotları
F. Osmanov, M. Bağırova, F. Xəlilli, A.Yaqubova, T.İbrahimova, CeyhunEminli, Q.Ağayev, Ə.Fərhadov, Q.Həsənova, E.Miəmmədova, X.Kərimova. Elmi redaktor : akademik N.Vəlixanlı
Azərbaycanın antropomorf terrakotları. Kataloq, Bakı, 2010, 54 s. Kitabda kolleksiyaya daxil olan hər bir eksponatın ətraflı təfsilatı (inventar nömrəsi, ölçüləri, düzəldilmə materialı, dövrü, tapılma dövrü və şəraiti), müvafiq fotoşəkilləri verilmiş Ətraflı
 Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyalar
Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyalar
Afət Rüstəmbəyova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
 Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyalar. Bakı, Ziya, 2013, 100 s. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində gətirilmə bəzəklərin aşkar olunması isə daha çox xarıci ticarət əlaqələrinin göstəricisidir. Hələ qədimdən qızıl, qalay, sədəf və digər material Ətraflı
 Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər)
Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər)
Nərgiz Əliyeva. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər) Elm və təhsil. Bakı, 2015, 275 səh. Kitabda Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq dövriyyəyə çıxarılmış XI-XIII əsr ərəbdilli müəlliflərdən İbn Makul Ətraflı
 Azərbaycanın müdafiə silahları
Azərbaycanın müdafiə silahları
Sevinc Vahabova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Azərbaycanın müdaifə silahları. Kataloq, Bakı, 2012, 80 s. Muzeyin Silahlar və Bayraqlar fondunda qorunan silahlar sırasında Azərbaycanda istehsal olunmuş silahlar çoxluq təşkil edir. Onların tədqiqi Azərbaycan hərb sənətinin və sənətkarlığının indiy Ətraflı
 Azərbaycanın neft salnaməsi
Azərbaycanın neft salnaməsi
Fərhad Cabbarov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
“Azərbaycanın neft salnaməsi”. Kataloq, Bakı, 2014, 253 s. Kataloq Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında qorunan və Azərbaycan neftinin tarixini əks etdirən materiallar əsasında hazırlanıb. Dörd tematik bölmədən ibarət kataloqda Azərbaycanda Ətraflı
 Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır
Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır. Sərgi kataloqu. Bakı, "Elm və Təhsil", 2009.  63 s. Kataloqda öz əksini tapmış eksponatlar islamın Azərbaycanın dövlətçiliyinə, azərbaycanlıların mədəniyyətinə, məfkurəsinə, məişətinə, adət-ənənələrinə təsirini, Ətraflı
 Baki, Şirvan, Quba xalçaları
Baki, Şirvan, Quba xalçaları
Xədicə Əsədova. Elmi redaktor: Nailə Vəlixanlı,
Baki, Şirvan, Quba xalçaları. Kataloq, Bakı, “Ziya”. 2013. 176 s. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyində qorunan, toxuculuğun ən ibtidai növlərindən həsir, çətən, keçə və s. dən başlayaraq, daha mürəkkəb xovsuz, xovlu xalçalar və xalça  məmulatlarının ümu Ətraflı
 Bakının teatr həyatı
Bakının teatr həyatı
Nailə Vəlixanlı, Zərifə Dulayeva. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
"Bakının teatr həyatı". Kataloq. Bakı, “Ziya”, 2013. 212 s. Hal-hazırda Muzeyin fondlarında qorunan müxtəlif fotoşəkillər, afişa və proqramlar milli teatrın yaradılmasında iştirak edən məşhur səhnə və teatr xadimləri ilə yanaşı adları bu gün çağdaş Ətraflı
 Birinci Dünya Müharibəsi cəbhəsində azərbaycanlılar: Tatar Süvari Alayı
Birinci Dünya Müharibəsi cəbhəsində azərbaycanlılar: Tatar Süvari Alayı
Səbuhi Əhmədov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
“Birinci Dünya Müharibəsi cəbhəsində azərbaycanlılar: Tatar Süvari Alayı   Ətraflı
 Böyük İpək Yolu və Azərbaycan
Böyük İpək Yolu və Azərbaycan
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
The Great Silk Way and Azerbaijan. 56 səh. Ətraflı
 Dost ellərin hədiyyələri
Dost ellərin hədiyyələri
Rəna Səfərova, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı.
Dost ellərin hədiyyələri. Kataloq, Bakı, "Ziya"2014. 172 s.  Oxuculara təqdim etdiyimiz bu kataloq hazırlanarkən muzeyin “Təsviri materiallar”, “Etnoqrafiya”, “Sənədli mənbələr”, “Silahlar və bayraqlar” və “Xüsusi” fondlarının materiallarından da ist Ətraflı
 Elmin qızıl fondu - 60
Elmin qızıl fondu - 60
Zərifə Dulayeva, Lüdmila Şalamova, Səlminaz Zeynalova, Rəna Səfərova, Sevil Qaziyeva, Məhfuzə Zeynalova, Fikrət Bağırov, İnarə Ismayılova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Elmin qızıl fondu - 60. Kataloq. Bakı, "Elm", 2004. 222 s. "Elmin qızıl fondu" - Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi və müxbir üzvlərin muzeyimizdə qorunan kolleksiyalarını (sənədləri, fotoşəkilləri, şəxsi əşyaları, mükafatları və s.) əhatə edən katal Ətraflı
 Gözəllik ondur...
Gözəllik ondur...
Gülzadə Abdulova: Elmi redaktor; Nailə Vəlixanlı
“Gözəllik ondur...” kitabı (Bakı, Elm və təhsil, 2020, 44 s.). Kitabda tarixi geyim mədəniyyətimiz, milli qadın geyimlərimiz haqqında məlumat və fotoşəkillər təqdim edilib. Ətraflı
 Hacı Zeynalabdin Tağıyev qız məktəbinin tarixindən
Hacı Zeynalabdin Tağıyev qız məktəbinin tarixindən
Fərhad Cabbarov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Hacı Zeynalabdin Tağıyev qız məktəbinin tarixindən.  Bakı, “Ziya”, 2011. 392 səh. Kitab Azərbaycanın görkəmli ictimai xadimi, sahibkar, xeyriyyəçi, “millətin atası” Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təsis etdiyi müsəlman dünyasında ilk dünyəvi qız məktəbini Ətraflı
 Maestro Niyazi
Maestro Niyazi
Zərifə Dulayeva, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Maestro Niyazi. Kataloq. Bakı, "Elm", 2002, 126 s. Muzeyin görkəmli Azərbaycan bəstəkarı və dirijoru Niyazinin 90 illiyinə həsr etdiyi Kataloq bu sahədə atılan ilk mühüm addımdır. Maestro Niyazinin mükafatları, sənədləri, fotoşəkilləri, şəxsi əşyalar Ətraflı
 Milli Azərbaycan Tarixi Muzey 2021
Milli Azərbaycan Tarixi Muzey 2021
Təsisçi: AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzey
Milli Azərbaycan Tarixi Muzey 2021, Bakı, "Təhsil", 2021, 312 s. “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illərin Ətraflı
 Milli Azərbaycan Tarixi Muzey 2022
Milli Azərbaycan Tarixi Muzey 2022
Milli Azərbaycan Tarixi Muzey 2022, Bakı, "Təhsil", 2022, 418 s. “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illərin Ətraflı
 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi  2008
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2008
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2008, Bakı, "Elm və təhsil", 2008, 458.  “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci Ətraflı
 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2010 ( Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 90 illik yubileyinə həsr olunur )
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2010 ( Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 90 illik yubileyinə həsr olunur )
Redaksiya heyyəti: Nailə Vəlixanlı, Nərgiz Əliyeva, Fərhad Cabbarov, Məhfuzə Zeynalova
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2010."Elm", Bakı, 2010, 288 səh.  “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illər Ətraflı
 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2012
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2012
Təsisçi: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2021. Bakı, "Elm", 2012, 336 səh. “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illəri Ətraflı
 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2017
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2017
Təsisçi: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2017. "Elm", Bakı - 2017, 432 səh. “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illə Ətraflı
 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2018
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2018
Təsisçi: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi - 2018. Bakı, "Elm" nəşriyyatı, 2018, 336 səh. “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin Ətraflı
 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2015
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2015
Təsisçi: Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2015, Bakı, "Elm və təhsil", 2015, 472.  “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci Ətraflı
 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2020 (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin  100 illik yubileyinə həsr olunur)
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2020 (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 illik yubileyinə həsr olunur)
Təsisçi: AMEA Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 2020 (Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin  100 illik yubileyinə həsr olunur), Bakı"Aspoliqraf", 2020, 504 s. “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Ətraflı
 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2009
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2009
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi- 2009, Bakı, "Elm və təhsil", 2009, 330.  “Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq, hər il nəşr olunan elmi toplu (2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci Ətraflı
 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri xatirə medallarında” adlı yeni kataloqu
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri xatirə medallarında” adlı yeni kataloqu
T.ü.f.d., dosent Sənubər Qasımova
Kataloqun elmi redaktoru muzeyin icraçı direktoru, t.ü.f.d., dosent Fərhad Cabbarov, müəllifi isə Köməkçi tarixi fənn materialları fondunun müdiri, t.ü.f.d., dosent Sənubər Qasımovadır (Bakı: “Təhsil”, 2022, 32 səh.). Xatirə medalları tarixi yaddaşı Ətraflı
 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri xatirə medallarında” adlı yeni kataloqu
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri xatirə medallarında” adlı yeni kataloqu
T.ü.f.d., dosent Sənubər Qasımova
Kataloqun elmi redaktoru muzeyin icraçı direktoru, t.ü.f.d., dosent Fərhad Cabbarov, müəllifi isə Köməkçi tarixi fənn materialları fondunun müdiri, t.ü.f.d., dosent Sənubər Qasımovadır (Bakı: “Təhsil”, 2022, 32 səh.). Xatirə medalları tarixi yaddaşı Ətraflı
 Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri xatirə medallarında” adlı yeni kataloqu
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin “Azərbaycanın görkəmli şəxsiyyətləri xatirə medallarında” adlı yeni kataloqu
T.ü.f.d., dosent Sənubər Qasımova
Kataloqun elmi redaktoru muzeyin icraçı direktoru, t.ü.f.d., dosent Fərhad Cabbarov, müəllifi isə Köməkçi tarixi fənn materialları fondunun müdiri, t.ü.f.d., dosent Sənubər Qasımovadır (Bakı: “Təhsil”, 2022, 32 səh.). Xatirə medalları tarixi yaddaşı Ətraflı
 Mirzə Fətəli Axundzadə - 200
Mirzə Fətəli Axundzadə - 200
Zərifə Dulayeva, Abdulova Gülzadə, Fikrət Bağırov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Mirzə Fətəli Axundzadə - 200. Kataloq, Bakı, 2012, 56 s. Muzeyin fondlarında Axundazadənin özü və nəslinin həyat və fəaliyyətini öyrənməyə və geniş ictimaiyyətə çatdırmağa imkan verən 92 saxlama vahidi mühafizə olunur. İndiyənədək çap olunmayan fotoş Ətraflı
 Müasirləri Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında
Müasirləri Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında
Fərhad Cabbarov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
“Müasirləri Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında”. Bakı, “Ziya”, NPM, 2013, 206 s. Kitabda H.Z.Tağıyevin ilk bioqrafı olmuş Nəriman Nərimanovun, 1903-cü ildə çap olunmuş naməlum müəllifin, Nağı bəy Şeyxzamanlının müasirləri tərəfindən “millət atası” adl Ətraflı
 Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi
Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi
Elmi redaktor: Firdövsiyə Əhmədova
Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi. Bakı, "Ziya", 2013, 216 s. Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95-ci ildönümünə ithaf olunmuş toplu Rusiyada türk və müsəlman xalqlarının hüququları uğrunda yorulmadan mübarizə aparan, milli dö Ətraflı
 Onlar Belarus uğrunda vuruşmuşlar (Belarusun azad edilməsində iştirak etmiş azərbaycanlılar)
Onlar Belarus uğrunda vuruşmuşlar (Belarusun azad edilməsində iştirak etmiş azərbaycanlılar)
Z.Dulayeva, F.Cabbarov, F.Bağırov, F.Ağayev. Məsul redaktor: akademik N.Vəlixanlı
Onlar Belarus uğrunda vuruşmuşlar (Belarusun azad edilməsində iştirak etmiş azərbaycanlılar) Kitabda tarixi mənbələrə əsaslanaraq elmi-populyar formada II Dünya müharibəsi illərində Belarusiya uğrunda vuruşmuş 100-dən artıq azərbaycanlı döyüşçünün bi Ətraflı
 Orta əsr müsəlman dövlətlərinin qızıl sikkələri
Orta əsr müsəlman dövlətlərinin qızıl sikkələri
Əli Rəcəbli, Afət Rüstəmbəyova. Elmi redaktor: Nailə Vəlixanlı
Orta əsr müsəlman dövlətlərinin qızıl sikkələri. Kitab. Bakı, "Afpoliqraf",2020. 166 s. Təqdim olunan bu kataloq müsəlman dövlətlərinin Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin numizmatika kolleksiyasında qorunan və ölkəmizin pul dövriyyəsinin öyrənilməsind Ətraflı
 Qarabağ xalçaları
Qarabağ xalçaları
Gülzadə Abdulova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı,
“Qarabağ xalçaları”  Kitab-kataloqda muzeyin kolleksiyasına daxil olan 150-ə yaxın Qarabağ xalça və xalça məmulatları (məfrəş, xurcun, heybə və s.) haqqında məlumat verilir. Belə ki, hər eksponatın rəngli fotoşəkli ilə bərabər onun toxunduğu dövr, öl Ətraflı
 Sehirli çıraq
Sehirli çıraq
Aida ismayılova, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Sehirli çıraq. Bakı, "Elm və təhsil", 2020, 23 s.   Kataloqda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin arxeoloji kolleksiyasına daxil olan saxsı və metal çıraqlar IX-XVII əsrin əvvəllərində Azərbaycanın orta əsr şəhər əhalisinin məişətində onlardan geniş is Ətraflı
 Şirvanın bədii metalı
Şirvanın bədii metalı
Nasir Quluzadə, Gennadi Ağayev. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Şirvanın bədii metalı. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Arxeologiya fondunun Nərgizava və Mollaisaqlı materialları. Bakı, 2012. 102 səh. Tədqiqatlar təsdiq edir ki, Şirvan bölgəsi Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi tunc dövrünün Ətraflı
 Şollar Bakı su kəmərinin tarixindən
Şollar Bakı su kəmərinin tarixindən
Fərhad Cabbarov, Məmməd Məmmədov, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı.
Şollar Bakı su kəmərinin tarixindən. Bakı, "Elm və Təhsil", 2016. 72 s. 2017-ci ilin yanvarında Bakı şəhərini təmiz, yüksək keyfiyyətli bulaq suyu ilə təchiz etmiş Şollar kəmərinin istifadəyə verilməsinin 100 ili tamam oldu. Altı ilə tikilən bu möhtə Ətraflı
 Tarix və mədəniyyət. Faktlar və dəyərlər
Tarix və mədəniyyət. Faktlar və dəyərlər
Məsul redaktor: t.ü.f.d., dos. Fərhad Cabbarov
Tarix və mədəniyyət. Faktlar və dəyərlər (Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə həsr olunmuş elmi məqalələr toplusu) (Bakı: “Nurlar” Nəşriyyat-Poliqrafiya Mərkəzi, 2020. 656 s.)   Akademik Nailə Vəlixanlının yubileyinə həsr olunmuş topluda tarixin, Ətraflı
 Üçtəpə kurqanındakı alban döyüşçüsü
Üçtəpə kurqanındakı alban döyüşçüsü
Səbuhi Əhmədov, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
 “Üçtəpə kurqanındakı alban döyüşçüsü” kitabı (Bakı, Elm və təhsil, 2020, 24 s.). Kitabda Azərbaycan Respublikasının Mil düzündəki Üçtəpə kurqanından arxeoloji qazıntılar zamanı aşkar olunmuş unikal artexaktlar haqqında məlumat verilir. Əksəriyyəti M Ətraflı
 XIX əsr- XX əsrin I yarısı Azərbaycan maarifçiliyi və maarifçiləri
XIX əsr- XX əsrin I yarısı Azərbaycan maarifçiliyi və maarifçiləri
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
“XIX əsr- XX əsrin I yarısı Azərbaycan maarifçiliyi və maarifçiləri” adlı məqalələr toplusu. Bakı, Ziya, 2013, 144 s. Topluya “Maarif fədaisi Həbib bəy Mahmudbəyov”, “Rəşid bəy Əfəndiyev – maarifçi, yazıçı, pedaqoq”, “Bir daha Mərdəkan bağçılıq məktə Ətraflı
 Xurşid Banu Natəvan – 180
Xurşid Banu Natəvan – 180
G.Abdulova, N.Seyidzadə, M.Seyidzadə, A.Abdullayeva, Ü.Usubova, E.Dadaşov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
“Xurşid Banu Natəvan – 180” kataloqu, Bakı, 2012, 19 s. Kataloq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 03.04.2012-ci il tarixli sərəncamına əsasən Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Xurşid Banu Natəvanın anadan olmasının 180 i Ətraflı
 Xəzər Atlantidası
Xəzər Atlantidası
M.Bağırova, F.Xəlili, F.Cabbarov, C.Eminli, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Xəzər Atlantidası. Bakı 2009, 112 s. Kataloq Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 1968-1990-cı illərdə Xəzər dənizinin hidroarxeoloji tədqiqatlarına həsr olunmuşdur. Burada Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Arxeologiy Ətraflı
 Xəzər atlantidası yadigarları
Xəzər atlantidası yadigarları
Nasir Quluzadə, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Xəzər atlantidası yadıgarları. "Elm və təhsil", 2020, 28 s. 1968-ci ildə Xəzər akvatoriyasında sualtı arxeoloji tədqiqatların həyata keçirilməsi məqsədilə sualtı arxeoloji ekspedisiya təşkil olunmuşdu.  Bu ekspedisiyaya rəhbərlik Milli Azərbaycan Tar Ətraflı
 Zoomorf təsvirli şirli qablar
Zoomorf təsvirli şirli qablar
Nasir Quluzadə, Gennadi Ağayev. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Zoomorf təsvirli şirli qablar. Kataloq, Bakı: “Elm və təhsil”, 2016, 164 s. Kataloqun ərsəyə gəlməsi üçün Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Arxeologiya fondunda mühafizə edilən 229 ədəd zoomorf təsvirli şirli qab və qab parçaları cəlb olunmuşdur. Bu Ətraflı
 Əlifba
Əlifba
Məhfuzə Zeynalova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Əlifba Bakı, Elm və təhsil, 2020, 71 s. “Əlifba” kitabı indiyədək gördüyün ənənəvi “Əlifba”lardan fərqlənir. Düşünürük ki, nəinki uşaqların və yeniyetmələrin eləcə də yaşlıların marağına səbəb olacaq bu kitab Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin zəngin Ətraflı
 Əziz Əliyev
Əziz Əliyev
Səbuhi Əhmədov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Əziz Əliyev. Kataloq. Bakı, “Ziya” NPM, 2013, 88 səh. Kataloqda Ə.M.Əliyevin qısa bioqrafiyası verilir, onun həyat və fəaliyyəti ilə bağlı 60-dan artıq eksponat barədə müfəssəl məlumat verilir, həmin eksponatların görkəmli şəxsiyyətin bioqrafiyasının Ətraflı
 Нефтяная летопись Азербайджана
Нефтяная летопись Азербайджана
Фархад Джаббаров.Научный редактор: академик Наиля Велиханлы
Нефтяная летопись Азербайджана.  Каталог. Баку, 2014, 229 с. Каталог подготовлен на основе материалов, хранящихся в фондах Национального музея истории Азербайджана и освещающих историю азербайджанской нефти. Большинство из представленных в каталоге ф Ətraflı
 “Omonimlər lüğəti”ndə Qafqaz və Azərbaycan
“Omonimlər lüğəti”ndə Qafqaz və Azərbaycan
Nərgiz Əliyeva, Elmi redaktor: Nailə Vəlixanlı
Nərgiz Əliyeva “Omonimlər lüğəti”ndə Qafqaz və Azərbaycan. Bakı, “Elm və təhsil” 2022, 76 səh. Yaqut əl-Həməvinin “Kitab əl-müştərik vad`an va-l-muftariq suk`an” (“For- masına görə müştərək, yerinə görə fərqlənən adlar kitabı”) əsəri orta əsrlər Xi- Ətraflı
 “Qarabağın tarixi – mədəni irsi” Respublika elmi konfransının materialları
“Qarabağın tarixi – mədəni irsi” Respublika elmi konfransının materialları
“Qarabağın tarixi – mədəni irsi” Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, 2023, 166 səh. Ətraflı
Nəşrlər üzrə axtarış