Elmi tədbirlər və nəşrlər
 Şollar Bakı su kəmərinin tarixindən
Şollar Bakı su kəmərinin tarixindən
Fərhad Cabbarov, Məmməd Məmmədov, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı.
Şollar Bakı su kəmərinin tarixindən. Bakı, "Elm və Təhsil", 2016. 72 s. 2017-ci ilin yanvarında Bakı şəhərini təmiz, yüksək keyfiyyətli bulaq suyu ilə təchiz etmiş Şollar kəmərinin istifadəyə verilməsinin 100 ili tamam oldu. Altı ilə tikilən bu möhtə Ətraflı
 Azərbaycan VII-XII əsrlərdə: tarix, mənbələr, şərhlər
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə: tarix, mənbələr, şərhlər
Akademik Nailə Vəlixanlı
Azərbaycan VII-XII əsrlərdə: tarix, mənbələr, şərhlər. Bakı, "Elm-təhsil", 2016. 408 s. Kitabda orta əsr ərəb tarixi və coğrafi mənbələri, eləcə də müvafiq elmi ədəbiyyat əsasında tarixi Azərbaycan torpaqlarının VII əsrin ortalarına yaxın yeni dünya Ətraflı
 Azərbaycanın müdaifə silahları. Kataloq
Azərbaycanın müdaifə silahları. Kataloq
Sevinc Vahabova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Azərbaycanın müdaifə silahları. Kataloq, Bakı, 2012, 80 s.   Muzeyin Silahlar və Bayraqlar fondunda qorunan silahlar sırasında Azərbaycanda istehsal olunmuş silahlar çoxluq təşkil edir. Onların tədqiqi Azərbaycan hərb sənətinin və sənətkarlığının in Ətraflı
 Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır. Sərgi kataloqu
Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır. Sərgi kataloqu
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır. Sərgi kataloqu. Bakı, "Elm və Təhsil", 2009.  63 s. Kataloqda öz əksini tapmış eksponatlar islamın Azərbaycanın dövlətçiliyinə, azərbaycanlıların mədəniyyətinə, məfkurəsinə, məişətinə, adət-ənənələrinə təsirini, Ətraflı
 20 yanvar Şəhidləri. Kataloq
20 yanvar Şəhidləri. Kataloq
Səbuhi Əhmədov, Emin Dadaşov, İnara Muradaliyeva. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
20 yanvar Şəhidləri. Kataloq, Bakı, "Elm", 2018. 209 s. Azərbaycan tarixinin ən vacib məqamlarını əyani olaraq əks etdirən yüz minlərlə materialı qoruyan Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi 20 Yanvar faciəsi ilə bağlı sənəd, foto, əşyaların toplanması işi Ətraflı
 Baki, Şirvan, Quba xalçaları. Bakı, “Ziya”. 2013.176 s
Baki, Şirvan, Quba xalçaları. Bakı, “Ziya”. 2013.176 s
Xədicə Əsədova. Elmi redaktor: Nailə Vəlixanlı,
Tarixi yadıgarlarımız olan Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin  kolleksiyası içərisində özəl yeri vardır. Sistemləşdirilmiş bu xalça kolleksiyasının yüksək səviyyədə sənətşünaslıq, tarixi-etnoqrafik, genetik aspektlərdən araşdırılması professionallar q Ətraflı
 Zoomorf təsvirli şirli qablar. Kataloq, Bakı: “Elm və təhsil”, 2016, 164 s.
Zoomorf təsvirli şirli qablar. Kataloq, Bakı: “Elm və təhsil”, 2016, 164 s.
Nasir, Quluzadə, Gennadi Ağayev, Elmi redaktor: Nailə Vəlixanlı
 Kataloqun ərsəyə gəlməsi üçün Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Arxeologiya fondunda mühafizə edilən 229 ədəd zoomorf təsvirli şirli qab və qab parçaları cəlb olunmuşdur. Bu nümunələrin əksəriyyəti Azərbaycanın orta əsr yaşayış məskənlərindən – Örən Ətraflı
Составитель и автор предисловия; Фархад Джаббаров.Научный редактор: академик Наиля Велиханлы
 Bakının teatr həyatı
Bakının teatr həyatı
Nailə Vəlixanlı, Zərifə Dulayeva. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
 Kataloqda Bakı teatrlarının tarixinə dair Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında qorunan eksponatlar təqdim olunur. Ətraflı
 Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi dövründə. Elmi məqalə toplusu. Bakı, “Ziya”, 2014. S.208
Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi dövründə. Elmi məqalə toplusu. Bakı, “Ziya”, 2014. S.208
Elmi redaktor: Fərhad Cabbarov
Məqalə müəlliflərinin müharibə şəraitində Azərbaycan cəmiyyətinin həyatını, Birinci Dünya müharibəsinin cəbhələrində azərbaycanlıların iştirakını yeni mənbə və ədəbiyyatdan istifadə etməklə əks etdirməsi toplunun ən böyük üstünlüklərindən biridir. Mə Ətraflı
 Azərbaycan Bayraqları . Kataloq. Bakı “Elm” 2005, 88s.
Azərbaycan Bayraqları . Kataloq. Bakı “Elm” 2005, 88s.
Nailə Vəlixanlı, Zərifə Dulayeva, Səbuhi Əhmədov, Rəna Səfərova
Kataloqda II Dünya müharibəsi cəbhələrində vuruşan Azərbaycan diviziya və alaylarına verilən bayraqlar, eləcə də ölkədə baş verən mühüm hadisə və tədbirlər münasibətilə təsis edilən müxtəlif xarakterli bayraqlar haqqında məlumat vardır. Ətraflı
 Azərbaycanın antropomorf terrakotları”. Kataloq. Bakı, 2010, 54 s.
Azərbaycanın antropomorf terrakotları”. Kataloq. Bakı, 2010, 54 s.
F. Osmanov, M. Bağırova, F. Xəlilli, A.Yaqubova, T.İbrahimova, CeyhunEminli, Q.Ağayev, Ə.Fərhadov, Q.Həsənova, E.Miəmmədova, X.Kərimova. Elmi redaktor : akademik N.Vəlixanlı
Kitabda kolleksiyaya daxil olan hər bir eksponatın ətraflı təfsilatı (inventar nömrəsi, ölçüləri, düzəldilmə materialı, dövrü, tapılma dövrü və şəraiti), müvafiq fotoşəkilləri verilmişdir. Mühüm tarixi mənbə əhəmiyyətli antropomorf terrakotlar qədim Ətraflı
 Sehrli çıraq
Sehrli çıraq
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı Mətn: Aida ismayılova
Nəşri gözlənilən kitabçaların mövzularını isə “Xəzər Atlantidasının yadigarları” və “Sehirli çıraq” təşkil edir. Hər iki kitabçanın mətnləri redaktəyə təqdim edilmiş, ingilis dilinə tərcümə olunması üçün imkanlar araşdırılır. Bütün bu işlərlə yanaşı, Ətraflı
 Azərbaycan şəhərlərinin açarları. Bakı, Elm və təhsil, 2020, 12 s.
Azərbaycan şəhərlərinin açarları. Bakı, Elm və təhsil, 2020, 12 s.
Sevinc Vahabova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
“Azərbaycan şəhərlərinin açarları” kitabçası Kitabçada muzeyin Silahlar və bayraqlar fondunda qorunan Azərbaycan şəhərlərinin tarixi açarları haqqında məlumat və fotoşəkillər təqdim edilib. Ətraflı
 Azərbaycan qədim və orta əsr silahları. kitab-albom.Bakı-2018, -32 səh
Azərbaycan qədim və orta əsr silahları. kitab-albom.Bakı-2018, -32 səh
Səbuhi Əhmədov, Emin Məmmədov , Nurəngiz Qarayeva. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı.
Kitab-albomda muzeyin arxeoloji kolleksiyasında qorunan bəzi silah nümunələri haqqında müfəssəl məlumat verilib. Həmin nümunələrin bir qismi XX əsrin 20-80-ci illərində Şəki, Qazax, Qəbələ və Mingəçevir bölgələrinə, eləcə də Xəzər dənizi hövzəsinə tə Ətraflı
 ŞİRVANIN BƏDİİ METALI
ŞİRVANIN BƏDİİ METALI
Nasir Quluzadə, Gennadi Ağayev. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı.
Tədqiqatlar təsdiq edir ki, Şirvan bölgəsi Azərbaycanın qədim mədəniyyət mərkəzlərindən biri kimi tunc dövrünün ilk çağlarından yüksək inkişaf mərhələsinə daxil olmuş, iqtisadi və siyasi münasibətlərin getdikcə yüksəlişi sosial təbəqələşməni, həmçini Ətraflı
 Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri Bakı, Elm, 2000, 96 səh.
Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri Bakı, Elm, 2000, 96 səh.
Nailə Vəlixanlı
“Azərbaycanda dövlətçilik və onun rəmzləri” kitab-albomu Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin Elmi şurasının qərarı ilə nəşr edilmişdir. Burada toplanılan e.ə. III minillikdən başlayaraq 5 min illik tarixi dövrü əhatə Ətraflı
 Əlifba
Əlifba
Məhfuzə Zeynalova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
“Əlifba” kitabı indiyədək gördüyün ənənəvi “Əlifba”lardan fərqlənir. Düşünürük ki, nəinki uşaqların və yeniyetmələrin eləcə də yaşlıların marağına səbəb olacaq bu kitab Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin zəngin xəzinəsinin sirli qapılarını  Sizlərin ü Ətraflı
 Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları
Azərbaycan Cümhuriyyəti tarixinin yadigarları
Səbuhi Əhmədov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Kataloqda Azərbaycan Cümhuriyyəti ilə bağlı Muzeyin fondlarında qorunan eksponatların, sənədlərin foto şəkilləri və onlar haqqında məlumat təqdim edilmişdir. Ətraflı
 Hacı Zeynalabdin Tağıyev qız məktəbinin tarixindən.  Bakı, “Ziya”, 2011.392 səh.
Hacı Zeynalabdin Tağıyev qız məktəbinin tarixindən. Bakı, “Ziya”, 2011.392 səh.
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı, Fərhad Cabbarov.
Kitab Azərbaycanın görkəmli ictimai xadimi, sahibkar, xeyriyyəçi, “millətin atası” Hacı Zeynalabdin Tağıyevin təsis etdiyi müsəlman dünyasında ilk dünyəvi qız məktəbinin yaranma tarixinə həsr olunub. Kitabda toplanan arxiv sənədləri, o illərin dövrü Ətraflı
 “Xurşid Banu Natəvan – 180” kataloqu, Bakı, 2012, 20 s.
“Xurşid Banu Natəvan – 180” kataloqu, Bakı, 2012, 20 s.
Elmi redaktor: akademik N.Vəlixanlı
Kataloq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 03.04.2012-ci il tarixli sərəncamına əsasən Azərbaycan poeziyasının görkəmli nümayəndəsi Xurşid Banu Natəvanın anadan olmasının 180 illiyi ilə əlaqədar hazırlanmışdır. Kataloqun giriş hissə Ətraflı
 “Mirzə Fətəli Axundazadə - 200. Kataloq”, Bakı, 2012, 56 s.
“Mirzə Fətəli Axundazadə - 200. Kataloq”, Bakı, 2012, 56 s.
Abdulova Gülzadə, Zərifə Dulayeva , Fikrət Bağırov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Muzeyin fondlarında Axundazadənin özü və nəslinin həyat və fəaliyyətini öyrənməyə və geniş ictimaiyyətə çatdırmağa imkan verən 92 saxlama vahidi mühafizə olunur. İndiyənədək çap olunmayan fotoşəkillər və sənədlər, Axundzadənin müəllifi olduğu tamaşal Ətraflı
 Əziz Əliyev. Kataloq. Bakı, “Ziya” NPM, 2013, 88 səh.
Əziz Əliyev. Kataloq. Bakı, “Ziya” NPM, 2013, 88 səh.
Səbuhi Əhmədov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Kataloqda Ə.M.Əliyevin qısa bioqrafiyası verilir, onun həyat və fəaliyyəti ilə bağlı 60-dan artıq eksponat barədə müfəssəl məlumat verilir, həmin eksponatların görkəmli şəxsiyyətin bioqrafiyasının naməlum qalan məqamlarının araşdırılmasında yeri və r Ətraflı
 Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin sikkə ticarəti. Bakı, "Ziya", 2014. 232.
Azərbaycan Səfəvilər Dövlətinin sikkə ticarəti. Bakı, "Ziya", 2014. 232.
Əli Rəcəbli
 Azərbaycanda kağız pul nişanları və qiymətli kağızlar. Kitab-albom, 2013
Azərbaycanda kağız pul nişanları və qiymətli kağızlar. Kitab-albom, 2013
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Dövlətçiliyin əsas atributlarından biri olan, bu və ya digər dövlətin pul təsərrüfatında iştirak edən kağız pul nişanlarının nəşri ali hakimiyyət orqanları, ya da onları təmsil edən milli banklar tərəfindən həyata keçirilir. Kağız pul nişanları dövlə Ətraflı
 Belarus uğrunda vuruşmuş azərbaycanlılara həsr olunmuşdur
Belarus uğrunda vuruşmuş azərbaycanlılara həsr olunmuşdur
Z.Dulayeva, F.Cabbarov, F.Bağırov, F.Ağayev. Məsul redaktor: akademik N.Vəlixanlı
Kitabda tarixi mənbələrə əsaslanaraq elmi-populyar formada II Dünya müharibəsi illərində Belarusiya uğrunda vuruşmuş 100-dən artıq azərbaycanlı döyüşçünün bioqrafiyaları haqqında məlumat verilir. Kitaba çoxlu sayda fotoşəkillər və tarixi sənədlərin s Ətraflı
 Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi. Bakı,2013.
Nəsib bəy Yusifbəyli-milli istiqlal və dövlətçilik mücahidi. Bakı,2013.
Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin qurucuları sırasında Nəsib bəy Yusifbəylinin milli istiqlal hərəkatında şərəfli yeri vardır.Elə yalnız bir xidmət kifayətdir ki, Nəsib bəyin adı Azərbaycan istiqlal hərəkatınının zirvə tarixinə yazılsın: “Azərbaycan id Ətraflı
 Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi dövründə
Azərbaycan Birinci Dünya müharibəsi dövründə
Səbuhi Əhmədov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Məqalə müəlliflərinin müharibə şəraitində Azərbaycan cəmiyyətinin həyatını, Birinci Dünya müharibəsinin cəbhələrində azərbaycanlıların iştirakını yeni mənbə və ədəbiyyatdan istifadə etməklə əks etdirməsi toplunun ən böyük üstünlüklərindən biridir. Mə Ətraflı
 “Müasirləri Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında”. Bakı, “Ziya”, 2013, 206 s.
“Müasirləri Hacı Zeynalabdin Tağıyev haqqında”. Bakı, “Ziya”, 2013, 206 s.
Fərhad Cabbarov
Kitabda H.Z.Tağıyevin ilk bioqrafı olmuş Nəriman Nərimanovun, 1903-cü ildə çap olunmuş naməlum müəllifin, Nağı bəy Şeyxzamanlının müasirləri tərəfindən “millət atası” adlandırılmış H.Z.Tağıyev haqqında oçerklərinin tam mətnləri verilmişdir. Burada hə Ətraflı
 Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyalar. Kataloq, 2013
Azərbaycanın arxeoloji qızıl və gümüş əşyalar. Kataloq, 2013
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Arxeoloji qazıntılar nəticəsində gətirilmə bəzəklərin aşkar olunması isə daha çox xarıci ticarət əlaqələrinin göstəricisidir. Hələ qədimdən qızıl, qalay, sədəf və digər materiallar mal mübadiləsi obyekti idi.  Beləliklə, bəzəklər zərgərlik istehsalat Ətraflı
 “Atalar sözləri və xalq məsəlləri etnoqrafik duyum-yozum kontekstində”
“Atalar sözləri və xalq məsəlləri etnoqrafik duyum-yozum kontekstində”
Gülzadə Abdulovanın
Ciddi axtarışlar, etnoqrafik müşahidələr, folklor örnəklərinə böyük ehtiramın nəticəsi kimi yazılan bu əsərdə Azərbaycan etnoqrafiyasının maddi mədəniyyət, sənətkarlıq, təsərrüfat məişəti problemləri haqqında söylənmiş atalar sözləri və xalq məsəllər Ətraflı
 “Azərbaycanın müdafiə silahları” kataloqu işıq üzü görmüşdür. Bakı, 2012, 80 s.
“Azərbaycanın müdafiə silahları” kataloqu işıq üzü görmüşdür. Bakı, 2012, 80 s.
S.Vahabova. Elmi redaktor: akademik N.Vəlixanlı
Kataloqda müxtəlif növ qalxan, dəbilqə, cahar-ayna, zireh, qolçaq, ayaqlıq kimi müdafiə silahlarından məlumat verilir. Hər silah nümunəsinin inventar nömrəsi, düzəldilmə materialı, dövrü göstərilir. Silahların yüksə keyfiyyətli fotoşəkilləri onların Ətraflı
 “Qarabağ xalçaları” kitab-kataloq
“Qarabağ xalçaları” kitab-kataloq
Gülzadə Abdulova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı,
Kataloqda Muzeyin kolleksiyasına daxil olan 150-ə yaxın Qarabağ xalça və xalça məmulatları (məfrəş, xurcun, heybə və s.) haqqında məlumat verilir. Belə ki, hər eksponatın rəngli fotoşəkli ilə bərabər onun toxunduğu dövr, ölçüləri, boyanma xüsusiyyətl Ətraflı
 “Azərbaycan II Dünya müharibəsində” Kataloq
“Azərbaycan II Dünya müharibəsində” Kataloq
Səbuhi Əhmədov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin faşizm üzərində qələbənin 70 illiyinə həsr olunmuş “Azərbaycan II Dünya müharibəsi illərində” adlı sərginin kataloqu işıq üzü görmüşdür.   Ətraflı
 "Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər)" kitab
"Azərbaycanın elmi-mədəni mühitinin öyrənilməsində ərəbdilli ədəbiyyatın rolu (XI-XIII əsrlər)" kitab
Akademik Nailə Vəlixanlı, Nərgiz Əliyeva
Kitabda Azərbaycan tarixşünaslığında ilk dəfə olaraq dövriyyəyə çıxarılmış XI-XIII əsr ərəbdilli müəlliflərdən İbn Makula, əs-Siləfi, İbn Nöqtə, İbn əs-Sabunin məlumatı əsasında Azərbaycanın elmi-mədəni mühiti tədqiq edilir Ətraflı
 “Azərbaycanın neft salnaməsi”. Kataloq
“Azərbaycanın neft salnaməsi”. Kataloq
Fərhad Cabbarov. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Kataloq Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin fondlarında qorunan və Azərbaycan neftinin tarixini əks etdirən materiallar əsasında hazırlanıb. Dörd tematik bölmədən ibarət kataloqda Azərbaycanda neft hasilatı və emalının tarixi barəsində məlumat verilir, Ətraflı
 “XIX əsr- XX əsrin I yarısı Azərbaycan maarifçiliyi və maarifçiləri” adlı məqalələr toplusu
“XIX əsr- XX əsrin I yarısı Azərbaycan maarifçiliyi və maarifçiləri” adlı məqalələr toplusu
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Topluya “Maarif fədaisi Həbib bəy Mahmudbəyov”, “Rəşid bəy Əfəndiyev – maarifçi, yazıçı, pedaqoq”, “Bir daha Mərdəkan bağçılıq məktəbinin tarixi haqqında”, “Azərbaycanda Müqəddəs Nina məktəbinin tarixindən”, “XIX əsrin ikinci yarısı- XX əsrin əvvəllə Ətraflı
 Azərbaycan süfrəsinin mis qabları, Kitab-albom, Bakı, 2013. 128 s
Azərbaycan süfrəsinin mis qabları, Kitab-albom, Bakı, 2013. 128 s
Gülazdə Abdulova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Azərbaycan xalqının dünya mədəniyyəti xəzinəsinə bəxş etdiyi sənət inciləri sırasında misgərlik nümunələrinin də xüsusi payı vardır və bu qablar Azərbaycan sənətkarlıq mədəniyyətinin türk  dünyası mədəniyyətindən qaynaqlandığını, onun bir hissəsi old Ətraflı
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
 Dost ellərin hədiyyələri. Kataloq
Dost ellərin hədiyyələri. Kataloq
Rəna Səfərova, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı.
Dost ellərin hədiyyələri. Kataloq, Bakı, 2014. 172 s.  Oxuculara təqdim etdiyimiz bu kataloq hazırlanarkən muzeyin “Təsviri materiallar”, “Etnoqrafiya”, “Sənədli mənbələr”, “Silahlar və bayraqlar” və “Xüsusi” fondlarının materiallarından da istifadə Ətraflı
 Maestro Niyazi. Kataloq
Maestro Niyazi. Kataloq
Zərifə Dulayeva, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Maestro Niyazi. Kataloq. Bakı, "Elm", 2002, 126 s. Muzeyin görkəmli Azərbaycan bəstəkarı və dirijoru Niyazinin 90 illiyinə həsr etdiyi Kataloq bu sahədə atılan ilk mühüm addımdır. Maestro Niyazinin mükafatları, sənədləri, fotoşəkilləri, şəxsi əşyalar Ətraflı
 Elmin qızıl fondu - 60. Kataloq
Elmin qızıl fondu - 60. Kataloq
Zərifə Dulayeva, Lüdmila Şalamova, Səlminaz Zeynalova, Rəna Səfərova, Sevil Qaziyeva, Məhfuzə Zeynalova, Fikrət Bağırov, İnarə Ismayılova. Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Elmin qızıl fondu - 60. Kataloq. Bakı, "Elm", 2004. 222 s. "Elmin qızıl fondu" - Milli Elmlər Akademiyasının həqiqi və müxbir üzvlərin muzeyimizdə qorunan kolleksiyalarını (sənədləri, fotoşəkilləri, şəxsi əşyaları, mükafatları və s.) əhatə edən katal Ətraflı
Nəşrlər üzrə axtarış