Muzeyin nəşrləri
Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır
Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır

Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır. Sərgi kataloqu. Bakı, "Elm və Təhsil", 2009.  63 s.

Kataloqda öz əksini tapmış eksponatlar islamın Azərbaycanın dövlətçiliyinə, azərbaycanlıların mədəniyyətinə, məfkurəsinə, məişətinə, adət-ənənələrinə təsirini, Azərbaycanın digər müsəlman ölkələri ilə qarşılıqlı əlaqələrini əks etdirir. Eksponatların bir çoxu ilk dəfə nəşr olunur. Kataloqda Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin zəngin kolleksiyasının təqdim olunması islam mədəniyyətinin azərbaycanlıların həyatında tutduğu mühüm yeri nümayiş etdirir.

Kitab haqqında
Adı:
Bakı İslam Mədəniyyətinin Paytaxtıdır
Müəllif(lər):
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı