Haqqımızda
Haqqımızda -
Saytımıza xoş gəlmisiniz!

2020-ci ildə Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin 100 yaşı tamam olub.

Fəaliyyətinin ilk dövründə Azərbaycan Dövlət Muzeyi adını daşıyan muzeyimiz 1936-cı ildən tarix profilinin gücləndirilməsi ilə əlaqədar bu günkü adı ilə işini davam etdirmiş, uzun illər ərzində vətən tarixinin bütün dövrlərini əks etdirən ekspozisiyası və sərgiləri ilə tamaşaçıların diqqətini cəlb etmiş, rəğbətini qazanmışdır.

Bu gün muzeyin müxtəlif fondlarında vətən tariximizi yaşadan 300 minədək maddi mədəniyyət nümunəsi qorunur. Muzeyin kitabxanasında 80 mindən artıq əsasən, XIX-XX əsrin əvvəllərində çap olunmuş nadir jurnal, kitab, və qəzetlər toplanmışdır.

Muzeyin Bakının ən gözəl memarlıq abidələrindən olan binası 1895-1896-cı illərdə, o vaxtlar şəhərin baş memarı vəzifəsini daşıyan polşalı İosif Qoslavskinin layihəsinə əsasən tikilmişdi. Məşhur sahibkar və xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin yaşayış mülkü olan bu sarayda 1920-ci ildən bəri fasilələrlə muzey fəaliyyət göstərir.

2004-2007-ci illərdə Azərbaycan Respublikasının prezidenti cənab İlham Əliyevin göstərişi və nəzarəti ilə muzeyin binası əvvəlki görkəmini saxlamaqla müasir muzey tələbləri səviyyəsində bərpa və təmir olundu. Muzeyin yeni avadanlıqla təchiz olunması, prezidentin və hökumətin ayırdığı investisiya ilə nadir muzey ekponatlarının bir hissəsinin bərpa və konservasiya edilməsi və bunun nəticəsində tariximizin bütün dövrlərinin daha dolğun təqdim olunması indi olduğu kimi bundan sonra da muzeyi ölkənin tarixi-mədəni irsinin qoruyucusu edəcəkdir.

Muzeyin 10 otağında Azərbaycan xalqının görkəmli oğlu Hacı Zeynalabdin Tağıyevin ev-muzeyinin açılması vətəninə və xalqına hədsiz xidmətlər göstərmiş “el atası”nın xatirəsini əbədiləşdirmiş, onun görk olacaq həyat və fəaliyyətini işıqlandırmışdır. 2007-ci ildə öz qapılarını yeni ekspozisiya ilə tamaşaçıların üzünə açan muzey Azərbaycan tarixinin daha ətraflı və obyektiv təqdim olunması məqsədilə elmi tədqiqat və mədəni-maarif işlərini bir qədər də genişləndirmiş, fəaliyyətini elmin inkişafı üzrə Milli Strategiyaya uyğun qurmuşdur.

Açılışdan sonra muzeydə keçirilən müxtəlif mövzulu sərgilər, elmi-praktiki seminar və konfranslar, muzey əməkdaşlarının hazırladıqları kitab, buklet, kataloq və toplular həm mütəxəssislərin, həm də Azərbaycanın tarixi, onun maddi və mənəvi mədəniyyəti ilə maraqlananların rəğbətinə səbəb olmuşdur. Muzeyə hər gün onlarla tamaşaçı gəlir. Onların xidmətində duran muzey işçiləri hər bir tamaşaçının Azərbaycanın zəngin tarixi keçmişi, dünəni və bu günü ilə, maddi-mədəni tarixi irsi ilə tanış olması üçün əllərindən gələni etməyə çalışırlar. Sizə təqdim olunan saytımız da bu məqsədi güdür. ümidvarıq ki, onun səhifələrində Siz istədiyiniz məlumatı tapacaq, əlaqələr qura biləcəksiniz.

 

 

Muzeyimizdə görüşmək arzusu ilə,

 

Muzeyin direktoru Nailə Vəlixanlı

Muzey şöbələrinin siyahısı

Direktor 

 

Tel.

 

Faks

 

 

Akademik Nailə  Vəlixanlı

 

(+994 12) 4932387

 

(+994 12) 4985211 

 

 

 

 

Elmi işlər üzrə- t.ü.e.d. dos. Nərgiz Əliyeva
Tel. (+994 12) 5981740
   
   

 

Elmi fond işləri üzrə- t.ü.f.d., dos., baş mühafiz Məhfuzə Zeynalova
Tel. (+994 12) 4986714 
   

 


                                       

Ümumi işlər üzrə- Əliməmməd  Məhərrəmov
Tel.   (+994 12) 5984809
   

                 

Ekspozisiyanın təhlükəsizliyi üzrə  -  t.ü.f.d., dos., ekspozisiya müdiri Həbibə Əliyeva
Tel.     (+994 12) 4939743
   

 

 

 

 

Elmi katib

 

Tel.

 

 

t.ü.f.d., dos. Fərhad Cabbarov

 

(+994 12) 5981739 

 

 

 

Tel. (+994 12) 4931788
Elektron poçtu aztarmuzey@azhistorymuseum.az

 

Struktur bölmənin rəhbəri

 

t.ü.f.d., dosent Səbuhi Əhməd oğlu Əhmədov

 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 

Azərbaycanın Qədim və Orta əsrlər, Yeni və Ən yeni dövrlərinə aid tarixi abidələrin, maddi mədəniyyət materiallarının toplanması, elmi tədqiqi, təbliği, ekspozisiyada və sərgilərdə nümayişi.

   
   
   
Tel. (+994 12) 5981746 
   
Struktur bölmənin rəhbəri Bəxtiyar Sahib oğlu Sayılov

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Əsas fəaliyyət istiqamətləri Təhsil müəssisələri ilə əlaqələrin qurulması, ekspozisiya və sərgilər üzrə ekskursiyaların hazırlanması və aparılması
   
   

 

Struktur bölmənin rəhbəri

 

Tel.

 

 

Fəridə Şəmsi

 

(+994 12) 493 11 34

 

 

 

Emin Dadaşov

Tel:(+994 12) 598 17 41

Nasir Quluzadə

Tel:(+994 12) 598 17 42

Tel.

(+994 12) 5981734 

   
Struktur bölmənin rəhbəri Tarix üzrə elmlər doktoru, professor Əli Rəcəbli
 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri
Numizmatik və epiqrafik materialların toplanması, mühafizəsi, elmi tədqiqi,  ekspozisiyada və sərgilərdə nümayişi
   

 

Gülzadə Abdulova

Tel:(+994 12) 493 28 80

Rəna Səfərova

Tel:(+994 12) 493 63 22

Sevinc Vahabova

Tel:(+994 12)

Esmira Rəhimova

Tel: (+994 12) 493 64 22

Afət Kərimova

Tel:(+994 12) 493 63 22

t.ü.f.d. dos. Afət Rüstəmbəyova

t.ü.f.d., dos. Sənubər Qasımova

Nardanə Yusifova

Tel: (+994 12)

Mehriban Mehdiyeva

Raisə Əmirbəyova

Tel: (+994 12) 493 83 08

Gülşən Əliyeva

Tel: (+994 12) 598 17 45

t.ü.f.d. dos. Afət Rüstəmbəyova

Tel:(+994 12) 598 17 38,  598 17 41

İradə Qasımova

Tel:(+994 12) 493 15 87

Kitabxana 1920-ci ildən Azərbaycan Tarixi Muzeyinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Muzeyi təşkil edən şəxslər yeni yaranan kitabxanaya Azərbaycan tarixinə aid ədəbiyyat əldə etmək üçün ziyalılara müraciət etmişlər. Kitabxanaya ilk daxil olan əsərlər numizmatika və epiqrafikaya aid kitablar olmuşdur. Kitabxananın nəzdində oxu zalı da fəaliyyət göstərirdi. Kitabxana fondunu zənginləşdirən mənbələrdən biri də şəxsi kolleksiyalardan toplanan, satın alınan və bağışlanan, Sankt-Peterburqda, Moskvada, Azərbaycan tarixinə aid toplanan kitab, jurnal və qəzetlər idi. İldən-ilə artan kitabxananın fondu 1936-cı ildə 4700 ədəd təşkil edirdisə, 1943-cü ildə onun sayı 30 minə çatdı. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kitabxanasının yaranmasında və zənginləşməsində Y. Paxomov, İ. Cəfərzadə, M. Salamov, S. Qazıyev, V. Leviatov, M. Qazıyev, Z. Yampolskiy, Z. Bünyadov kimi alimlərin böyük rolu olmuşdur. Hazırda kitabxana fondunun ümumi həcmi 84534 nüsxə, onlardan 59832 ədəd kitab, 12000 jurnal və 12702 ədəd digər material təşkil edir. Kitabxanada 7 fond fəaliyyət göstərir: Azərbaycan, rus, Qərbi Avropa, erməni dillərində olan kitablar, nadir kitablar, avtoreferatlar, 1917-ci ilə qədərki dövrü mətbuat fondları.