Haqqımızda
Muzeyin strukturu

Direktor 

 

Tel.

 

Faks

 

 

Akademik Nailə  Vəlixanlı

 

(+994 12) 4932387

 

(+994 12) 4985211 

 

 

 

 

Elmi işlər üzrə- t.ü.e.d. dos. Nərgiz Əliyeva
Tel. (+994 12) 5981740
   
   

 

Elmi fond işləri üzrə- t.ü.f.d., dos., baş mühafiz Məhfuzə Zeynalova
Tel. (+994 12) 4986714 
   

 


                                       

Ümumi işlər üzrə- Əliməmməd  Məhərrəmov
Tel.   (+994 12) 5984809
   

                 

Ekspozisiyanın təhlükəsizliyi üzrə  -  t.ü.f.d., dos., ekspozisiya müdiri Həbibə Əliyeva
Tel.     (+994 12) 4939743
   

 

 

 

 

Elmi katib

 

Tel.

 

 

t.ü.f.d., dos. Fərhad Cabbarov

 

(+994 12) 5981739 

 

 

 

Tel. (+994 12) 4931788
Elektron poçtu aztarmuzey@azhistorymuseum.az

 

Struktur bölmənin rəhbəri

 

t.ü.f.d., dosent Səbuhi Əhməd oğlu Əhmədov

 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri

 

Azərbaycanın Qədim və Orta əsrlər, Yeni və Ən yeni dövrlərinə aid tarixi abidələrin, maddi mədəniyyət materiallarının toplanması, elmi tədqiqi, təbliği, ekspozisiyada və sərgilərdə nümayişi.

   
   
   
Tel. (+994 12) 5981746 
   
Struktur bölmənin rəhbəri Bəxtiyar Sahib oğlu Sayılov

Tarix üzrə fəlsəfə doktoru

Əsas fəaliyyət istiqamətləri Təhsil müəssisələri ilə əlaqələrin qurulması, ekspozisiya və sərgilər üzrə ekskursiyaların hazırlanması və aparılması
   
   

 

Struktur bölmənin rəhbəri

 

Tel.

 

 

Fəridə Şəmsi

 

(+994 12) 493 11 34

 

 

 

Emin Dadaşov

Tel:(+994 12) 598 17 41

Nasir Quluzadə

Tel:(+994 12) 598 17 42

Tel.

(+994 12) 5981734 

   
Struktur bölmənin rəhbəri Tarix üzrə elmlər doktoru, professor Əli Rəcəbli
 

Əsas fəaliyyət istiqamətləri
Numizmatik və epiqrafik materialların toplanması, mühafizəsi, elmi tədqiqi,  ekspozisiyada və sərgilərdə nümayişi
   

 

Gülzadə Abdulova

Tel:(+994 12) 493 28 80

Rəna Səfərova

Tel:(+994 12) 493 63 22

Sevinc Vahabova

Tel:(+994 12)

Esmira Rəhimova

Tel: (+994 12) 493 64 22

Afət Kərimova

Tel:(+994 12) 493 63 22

t.ü.f.d. dos. Afət Rüstəmbəyova

t.ü.f.d., dos. Sənubər Qasımova

Nardanə Yusifova

Tel: (+994 12)

Mehriban Mehdiyeva

Raisə Əmirbəyova

Tel: (+994 12) 493 83 08

Gülşən Əliyeva

Tel: (+994 12) 598 17 45

t.ü.f.d. dos. Afət Rüstəmbəyova

Tel:(+994 12) 598 17 38,  598 17 41

İradə Qasımova

Tel:(+994 12) 493 15 87

Kitabxana 1920-ci ildən Azərbaycan Tarixi Muzeyinin nəzdində fəaliyyət göstərir. Muzeyi təşkil edən şəxslər yeni yaranan kitabxanaya Azərbaycan tarixinə aid ədəbiyyat əldə etmək üçün ziyalılara müraciət etmişlər. Kitabxanaya ilk daxil olan əsərlər numizmatika və epiqrafikaya aid kitablar olmuşdur. Kitabxananın nəzdində oxu zalı da fəaliyyət göstərirdi. Kitabxana fondunu zənginləşdirən mənbələrdən biri də şəxsi kolleksiyalardan toplanan, satın alınan və bağışlanan, Sankt-Peterburqda, Moskvada, Azərbaycan tarixinə aid toplanan kitab, jurnal və qəzetlər idi. İldən-ilə artan kitabxananın fondu 1936-cı ildə 4700 ədəd təşkil edirdisə, 1943-cü ildə onun sayı 30 minə çatdı. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kitabxanasının yaranmasında və zənginləşməsində Y. Paxomov, İ. Cəfərzadə, M. Salamov, S. Qazıyev, V. Leviatov, M. Qazıyev, Z. Yampolskiy, Z. Bünyadov kimi alimlərin böyük rolu olmuşdur. Hazırda kitabxana fondunun ümumi həcmi 84534 nüsxə, onlardan 59832 ədəd kitab, 12000 jurnal və 12702 ədəd digər material təşkil edir. Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyinin kitabxanası Respublikanın zəngin kitabxanalarından sayılır.