Muzeyin nəşrləri
Milli Azərbaycan Tarixi Muzey 2022
Milli Azərbaycan Tarixi Muzey 2022

Milli Azərbaycan Tarixi Muzey 2022, Bakı, "Təhsil", 2022, 418 s.

“Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə 2001-ci ildən başlayaraq hər il nəşr olunan elmi toplu ( 2007-ci ildən “Milli Azərbaycan Tarixi Muzeyi” adı ilə) Muzeyin hələ ötən əsrin 50-ci illərindən çıxan və burada aparılan elmi tədqiqat işlərinin nəticələrinə həsr olunan elmi məqalələr toplusunun davamıdır.

Kitab haqqında
Adı:
Milli Azərbaycan Tarixi Muzey 2022
Müəllif(lər):