Scientific researches and publications
 From the history of the Shollar-Baku water line
From the history of the Shollar-Baku water line
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı. Müəlliflər: t.ü.f.d., dosent Fərhad Cabbarov, t.ü.f.d., dosent Məmməd Məmmədov
From the history of the Shollar-Baku water line. Baku, 2016. 72 p. Read more
 Azerbaijan in the VII-XII centuries: history, sources, comments
Azerbaijan in the VII-XII centuries: history, sources, comments
Akademik Nailə Vəlixanlı
Azerbaijan in the VII-XII centuries: history, sources, comments. Baku, 2016. 408 p. Read more
 Defense weapons of Azerbaijan. Catalog
Defense weapons of Azerbaijan. Catalog
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı. Mətnin müəllifi: t.ü.f.d., dosent Sevinc Vahabova
Defense weapons of Azerbaijan. Catalog, Baku, 2012. 80 p.   Read more
 Baku is the capital of Islamic culture. Catalogue of the exhibition.
Baku is the capital of Islamic culture. Catalogue of the exhibition.
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Baku is the capital of Islamic culture. Catalogue of the exhibition. Baku, 2009. 63 p. Read more
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı. Tərtibat və mətn: t.ü.f.d., dosent Səbuhi Əhmədov, Emin Dadaşov, İnara Muradaliyeva
Elmi redaktor: Nailə Vəlixanlı, Mətn: Xədicə Əsədova sənətşünaslıq üzrə fəlsəfə doktoru
Elmi redaktor: Nailə Vəlixanlı, Mətnin müəllifləri: t.ü.f.d. Nasir Quluzadə, Gennadi Ağayev
Научный редактор: академик Наиля ВелиханлыСоставитель и автор предисловия: доктор философии по истории Фарчад Джаббаров
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı Mətnin müəllifləri: Nailə Vəlixanlı, Zərifə Dulayeva
Elmi redaktor: Fərhad Cabbarov tarix üzrə fəlsəfə doktoru
Mətnin müəllifləri: Nailə Vəlixanlı, Zərifə Dulayeva, Səbuhi Əhmədov, Rəna Səfərova
Elmi redaktor - akademik N.Vəlixanlı.
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı Mətn: Aida ismayılova
Akademik Nailə Vəlixanlının elmi redaktorluğu və t.ü.f.d., dosent Sevinc Vahabova
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı. Müəlliflər: t.ü.f.d. Səbuhi Əhmədov, elmi işçi Emin Məmmədov , kiçik elmi işçi Nurəngiz Qarayeva
Elmi redaktor: Akademik Nailə Vəlixanlı. Mətn: t.ü.f.d. Nasir Quluzadə, Gennadi Ağayev
 Statehood and state symbols in Azerbaijan, B.:Elm, 2000, 96 p.
Statehood and state symbols in Azerbaijan, B.:Elm, 2000, 96 p.
Tərtib edəni və mətnin müəllifi: AMEA-nın müxbir üzvü Nailə Vəlixanlı, tarix elmləri doktoru
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı Müəllif: tarix üzrə fəlsəfə doktoru Məhfuzə Zeynalova
Elmi redaktoru: akademik Nailə Vəlixanlı Giriş mətninin müəllifi: t.ü.f.d. Səbuhi Əhmədov
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı, Fərhad Cabbarov.
Elmi redaktoru akademik N.Vəlixanlı
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı Mətn: Abdulova Gülzadə, Zərifə Dulayeva , Fikrət Bağırov
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı Mətnin müəllifi: t.ü.f.d. Səbuhi Əhmədov
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Məsul redaktor – akademik N.Vəlixanlı Mətnin müəllifləri - t.ü.f.d. Z.Dulayeva, t.ü.f.d. F.Cabbarov, F.Bağırov, F.Ağayev
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
Müəllif: elmi katib, t.ü.f.d Fərhad Cabbarov
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
t.ü.f.d. Gülzadə Abdulovanın
redaktoru akademik N.Vəlixanlı, kataloqun müəllifi t.ü.f.d. S.Vahabova
Elmi redaktoru Muzeyin direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı, müəllifi Muzeyin Etnoqrafiya fondunun müdiri, t.ü.f.d. Gülzadə Abdulova
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı Mətnin müəllifi: Səbuhi Əhmədov
Akademik Nailə Vəlixanlı, tarix elmləri doktoru Nərgiz Əliyeva
Elmi redaktor akademik Nailə Vəlixanlı, muəllifi elmi katib, t.ü.f.d. Fərhad Cabbarov
Elmi redaktoru direktoru, akademik Nailə Vəlixanlı
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı Mətn: t.ü.f.d. Gülazdə Abdulova
 The great silk and Azerbaijan
The great silk and Azerbaijan
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı
 Gifts from friendly countries. Catalog
Gifts from friendly countries. Catalog
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı. Mətn: Rəna Səfərova
Gifts from friendly countries. Catalog, Baku, 2012. 172 p. Read more
 Maestro Niyazi. Catalog
Maestro Niyazi. Catalog
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı, Mətn: t.ü.f.d. Zərifə Dulayeva
Maestro Niyazi. Catalog. Baku, "Elm", 2012, 126 p. Read more
 Golden Fund of Science - 60. Catalog
Golden Fund of Science - 60. Catalog
Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı. Tərtibçilər: Zərifə Dulayeva, Lüdmila Şalamova, Səlminaz Zeynalova, Rəna Səfərova, Sevil Qaziyeva, Məhfuzə Zeynalova, Fikrət Bağırov, İnarə Ismayılova
Golden Fund of Science - 60. Catalog. Baku, 2004. 222 p.  Read more
Nəşrlər üzrə axtarış