Museum's publications
From the history of the Shollar-Baku water line
From the history of the Shollar-Baku water line

From the history of the Shollar-Baku water line. Baku, 2016. 72 p.

Kitab haqqında
Title:
From the history of the Shollar-Baku water line
Müəllif(lər):
Fərhad Cabbarov, Məmməd Məmmədov, Elmi redaktor: akademik Nailə Vəlixanlı.